(Door een probleem met onze website, kunnen we u tijdelijk alleen deze “kale” versie tonen. Onze excuses )

HET GOEDE, HET SCHONE HET WARE

Het Schone is altijd een belangrijke factor geweest in de menselijke zoektocht naar het hogere.
Zij werkt door op alle trappen van die ladder die leidt naar de Eenheid, die overal in doorklinkt.
Schoonheid is de kracht van het begin, de kracht van de hoop en de verwachting.
Alle tradities, alle wijsheid-stromingen brengen een hommage aan het kleed dat schoonheid weeft
over al het pasgeborene, het pure dat nog onbesmet is.

Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op
17 juni organiseert op het conferentie centrum Renova zullen 7 sprekers trachten de vele aspecten
en de diep- gang van het Schone te duiden vanuit hun specifieke achtergrond.

De toon wordt gezet in een centrale keynote-voordracht van Francis Smets, auteur van
“De vleugels van de weemoed, een pleidooi voor schoonheid.” Smets heeft als filosoof en
denker het Schone tot specifiek thema van zijn onderzoek gemaakt.

Francis Smets

Met Francis Smets volgen we de lotgevallen van de schoonheid in theorie en praktijk
van de hedendaagse beeldende kunst. Vanaf het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw werd
schoonheid een verboden begrip voor de theoreticus en een verboden praktijk voor de kunstenaar.
De kunst koos voor een heel andere logica dan deze van de schoonheid. Wat bezielt een cultuur om
de idee van schoonheid te verwerpen? Met welke filosofische argumenten onderbouwt ze deze stelling- name?
Maar ook: wat verklaart de huidige voorzichtige terugkeer van de schoonheid? Al is die niet zo
zichtbaar in de kunstpraktijk, in de theorie is het begrip alvast weer toegestaan.
Is het dan misschien toch zo dat we de schoonheid niet kunnen missen? En waarom?

Daarna zullen de andere sprekers zich presenteren. In een pitch van 5-7 minuten licht iedere spreker zijn of
haar voordracht toe, die zij na de lunch twee maal presenteren.
Het geheel wordt steeds begeleid en afgewisseld met levende muziek.

Overige sprekers

Geert Warnar

over de ‘sierheit’ en pracht bij Ruusbroec

Rico Sneller

over de schoonheid in Joodse mystiek

Babette Hellemans

over het schone bij Eckhart en Proust

Rokus de Groot

over de schoonheid in de muziek

Paul van der Velde

over de verstilde schoonheid van boeddhistische poëzie

Asghar Seyed-Gohrab

over schoonheid in de lyriek van Hafez

De dag wordt weer gezamenlijk afgerond in de grote zaal met een korte slotvoordracht van Wendelijn van den Brul van Stichting Rozenkruis.

Aanmelden & Praktisch

DATUM : Zaterdag 17 juni 2017
TIJD : Koffie vanaf 09.30 uur, programma 10.15 - 16.00 uur
LOCATIE :
Conferentiecentrum Renova
Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven,
Tel 035-6668241
Bel ons voor een taxi vanaf station Bilthoven €2,50

KOSTEN: €40,-, incl. vegetarische lunch, studenten €15,-
AANMELDEN: per telefoon: 023-5186185 én door €40,- over te maken op IBAN NL35 ABNA 0592 8688 77, t.n.v. Stichting Rozenkruis te Haarlem, o.v.v. Symposion juni 2017, en uw naam, of contant bij entree.