Het Goede

Tweede symposion in de serie het Goede, het Schone en het Ware
Plato’s drieslag “het schone, het ware en het goede’ waren eeuwenlang richtingwijzers voor een praktische, correcte levenswijze. Houdt het ons – nog steeds – voor hoe we het beste moeten denken om tot de waarheid te komen; hoe we het best moeten handelen om het goede te bereiken, en hoe we het schone moeten kennen en nastreven om tot een harmonieuze, aangenamere wereld en eigen leven te komen?  De sprekers op het Najaarssymposion van Stichting Rozenkruis en de onderlinge interacties, gaan de actualiteit hiervan onderzoeken en bepleiten. In het symposion van juni stond het schone centraal. In november richten we onze lens op het goede en in het voorjaar van 2018 sluiten we de reeks af met het ware. 
 
De zetel van deze drang naar het hogere is de ziel, het onsterfelijke deel van de mens. Het lichaam is volgens Plato een kerker, waaruit de ziel bij de dood ontsnapt. Kunnen we, of wellicht, moeten we, tijdens ons leven al een voorschot nemen op deze beoogde onsterfelijkheid? 

In Plato’s De Staat staan het Schone, het Ware en het Goede in een hiërarchie, met als hoogste het Goede. Het is zowel de bestaansgrond voor de andere Ideeën, als ook de reden dat onze ziel deze kan kennen; ze worden als het ware belicht door de Idee van het Goede.

“Je kunt eindeloos en aangenaam over leven en dood en moraal redeneren, maar hoe briljant ook: filosofen kunnen de verschrikkelijke feiten van het leven niet veranderen.” Woody Allen

“Leven beschouwen als een kunst, dat betekent dat je zoekt naar kwaliteit van leven, naar een goed leven.” Paul van Tongeren


Welke betekenis kunnen wij aan het goede geven? Wat heeft het ons te zeggen? Wat kunnen we ermee in ons dagelijks kijken, ervaren en handelen? Hoe kan het ons leven verrijken en verdiepen? En wat is onze eigen rol daarin?

Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op 11 november organiseert op het conferentie centrum Renova zullen een aantal sprekers aspecten van het Ware duiden vanuit hun specifieke achtergrond.
Locatie: 
Conferentieoord Renova
Maartensdijkseweg 1
3723 MC Bilthoven
Nederland
Datum: 
zaterdag, november 11, 2017 - 10:15