ANBI

De Stichting Rozenkruis heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat de Stichting Rozenkruis geen winst nastreeft en alle financiële middelen worden ingezet ten behoeve van het doel van de Stichting Rozenkruis. Tevens zijn de giften aan Stichting Rozenkruis aftrekbaar voor de Belastingdienst (onder de daarvoor geldende regels).

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56731884.