Van Wijsheidsstromen naar Innerlijke Wijsheid - Naar het hart van de filosofie

Datum: 
vrijdag, september 29, 2017 tot vrijdag, december 22, 2017
Locatie: 
De Blinkerd
Heereweg 150
1871 EM Schoorl
Nederland
Prijs: 
€140.00
Tijd: 
10.00 - 12.00 uur

Sedert Socrates - maar ook ver daarvoor - zijn er door de tijd heen altijd mensen geweest die zich lieten inspireren door Sophia, wat “wijsheid” betekent. Zij lieten zich niet alleen inspireren maar zij getuigden ook van haar.
Wat deze mensen bezielde is het onderwerp van de oriëntatiecursus “Van Wijsheidsstromen naar innerlijke Wijsheid”.
Zij spraken bijna allemaal over de aanwezigheid van een innerlijk weten, de hoeksteen van hun levensfilosofie en noemden deze inspiratiebron “gnosis” – Grieks voor “kennis”.
Gnosis is als innerlijke inspiratiebron in ieder mens aanwezig.
De oriëntatiecursus “Van Wijsheidstromingen naar Innerlijke Wijsheid” laat in twaalf lessen de weg van de gnosis door de Westerse geschiedenis heen zien.
De cursus is ontwikkeld binnen de Internationale School van het Gouden Rozenkruis.

De cursusprijs bedraag € 140,00 voor 12 lessen van 2 uur en wordt gehouden op de vrijdagochtenden vanaf 29 september 2017 van 10.00 – 12.00 uur
Het cursusmateriaal wordt door de docent verzorgd en per les uitgedeeld. De prijs voor verzamelmap en syllabi bedraagt € 15,00 en dient aan het begin van de eerste les te worden voldaan.

Les 1    (H 1)        Introductie (29 september)               
Les 2    (H 2+3)        De Grieken, filosofen en mystici (6 oktober)       
Les 3    (H 4)        De oorsprong van de gnosis (13 oktober)       
Les 4    (H 5)         Hermes Trismegistos (20 oktober)           
Herfstvakantie
Les 5    (H 6+7)        Manicheeën, Bogomielen en Katharen (3 november)   
Les 6    (H 8)         Het Keltische christendom (10 november)       
Les 7    (H 9+10+11)    Renaissance en Reformatie (17 november)       
Les 8    (H12+13)    Denken en mystiek in de Middeleeuwen (24 november)   
Les 9    (H 14+15)    De klassieke Rozenkruisers (1december)           
Les 10    (H 16)        Rede of innerlijke oriëntering (8 december)       
Les 11    (H 17)        Gnostiek bewustzijn (15 december)           
Les 12    (H 18)        De Aquariusmens (22 december)           

Inschrijven bij de Blinkerd.