De Klank van de Idee – Het Beeld van de Inspiratie

Bach, Kunst en 400 jaar christelijk-hermetische filosofie
Sprekers: 
Kees van Houten, Alfred Bast, Stichting Rozenkruis
Moderator: 
Hannie te Grotenhuis / Stichting Rozenkruis
Datum & tijd: 
Zaterdag 22 november 2014 van 10.15 - 16.00 uur
Locatie: 
Conferentiecentrum Renova, Maartensdijkseweg 1, Bilthoven

Frans Baggen illustreert de vier pijlers van wijsheid en de vier pijlers van de klassieke broederschap, waarop ook de moderne Rozenkruisers zich baseren. Deze pijlers schragen een gebouw dat onzichtbaar van gestalte is, en desondanks lichtend van geest en liefde. 
Het zijn de zuilen van de aloude kunst van bouw, de zuivere alchemie, die scheidt en weer verbindt, en in haar uitkomst genezing brengt

Kees van Houten
Johann Sebastian Bach en zijn ‘Samenvatting van het Heelal’

Kees van Houten is auteur van onder meer Bach en het getal  en Van Taal tot Klank, de Universele Bach voor kenner en liefhebber. Op het symposion gaat hij in op sterke dwarsverbanden tussen de muziek van J.S. Bach uit diens Inventionen en Sinfonias en de Rozenkruiser-spreuk: ‘Deze samenvatting van het heelal heb ik mij tijdens mijn leven tot graf gemaakt’. Hij laat zelfs zien hoe  Johann Sebastian Bach zijn eigen naam transformeert in de naam Christian Rosencreutz, door de Inventionen met de Sinfonias in verband te brengen.
Kees van Houten ziet de Kosmos als ordening, gebaseerd op getalsverhoudingen, die de structuur met mathematische precisie bepalen. Hij laat zien dat Rozenkruisers en ook J.S. Bach uit congruente, sterk gelijkende universa hun inspiratie en creativiteit putten. In zijn voordracht maakt hij bovenal aannemelijk dat de geest van de Rozenkruisers en de sfeer die Bachs muziek ademt, uit dezelfde bron van kunst, schoonheid en weten komen. Een bron die verwant is met de alles omvattende geestelijke eenheid die alle stoffelijke verschijnselen doordringt en draagt. Het universum van Bachs muziek – en dat is een heelal – is nauw verwant aan het universum van de rozenkruisers. 

Alfred Bast
Waarneming, Kunst, Essentie

Alfred Bast is een Duitse kunstenaar die in sterk contrast staat met de ‘ismes’ van onze tijd. Veel meer is hij een ‘ziener’ die in staat is een geestelijke dimensie weer te geven. Als een pionier van begrijpelijke kunst pendelt hij tussen de ideeënwereld van het vrije geestelijke denken en de begrijpelijke vormen van een eenvoudig hart. In zijn voordracht neemt hij zijn gehoor mee in het intuïtief ervaren van de machtige bron achter de rozenkruis-idee. Inspiratie en intuïtie maakt hij in een actuele uitwisseling met de zaal aanschouwelijk. In de rozenkruis-film Reise ins Unerwartete, die in 2014 in première is gegaan, heeft hij de illustratieve impressies van de reis van Christiaan Rozenkruis rond de Middellandse Zee vormgegeven. Voor de lezing ontvangt u een Nederlandse tekst.

Stichting Rozenkruis
De vijf talen van de Fama

De Fama, het eerste manifest van de Rozenkruisers is dit jaar 400 jaar oud, en het is een mensheidsdocument. Wendelijn van den Brul legt uit hoe de Fama Fraternitatis, de Mare van de loffelijke broederschap van het Rozenkruis hoort bij de ‘familiepapieren’ van al die mensen, die, wakker geschud door de ernst van de eigen levenssituatie, doordringen tot het zoeken naar wat er nu werkelijk ‘waar’ en ‘goed’ is in hun bestaan. Het is een gelaagd document, dat op tal van manieren gelezen kan worden. Elk hart vindt er Licht en rijke informatie over een weg naar binnen. Maar het is een taal vol mysterie. Het slotakkoord van de symposiondag is een onderzoek naar de geheimzinnige vijf talen van de Fama.

Locatie: 
Conferentiecentrum Renova
Maartensdijkseweg 1
3723mc Bilthoven
Nederland
Datum: 
zaterdag, november 22, 2014 - 10:00