DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

‘Strijd de goede strijd van het geloof,
win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent...’ Timotheüs 6:12

Als mens zijn we onderhevig aan tijd en verandering – we weten er alles van. Maar in de universele wijsheid wordt ons voorgehouden dat wij het eeuwige leven kunnen ‘winnen’. Wat wordt daarmee bedoeld?

In de Bijbel en in andere Heilige boeken en geschriften uit alle tijden en culturen wordt de weg van sterfelijkheid naar eeuwigheid in verhalen, gedichten en gelijkenissen verbeeld, overgedragen en daarmee voorbereid. Filosofen uit de oudheid ontwikkelden er ideeën en theorieën over die nog steeds doorwerken. We zien het beeld oprijzen van de mens als ‘kruispunt’ tussen tijd en eeuwigheid. Herkennen we hierin onszelf of het leven? Kunnen we er iets voor doen of juist laten? Moeten we wachten op iets dat in de toekomst komen gaat, of vinden we de eeuwigheid in het hier en nu?


Sprekers en dichters met verschillende achtergronden staan stil bij deze vragen. We verwelkomen:

  • Gershwin Bonevacia – dichter, schrijver en "spoken word" artist. Sinds maart 2019 is hij stadsdichter van Amsterdam.
  • Sjon Groen – studeerde ooit theologie en is gegrepen door de ‘gesluierde’ verhalen in de Bijbel, met name de evangeliën.
  • Marjolijn van Heemstra – dichter, theatermaker, journalist en auteur van het onlangs verschenen boek ‘In lichtjaren heeft niemand haast. Een zoektocht naar meer ruimte in ons leven’.
  • Elly Nooyen - auteur van o.a. Hart voor Tao en Weg in Tao, zal het thema 'tijd en eeuwigheid' vanuit taoïstisch perspectief belichten.
  • Hugo van Hooreweghe - schrijver.

De dag zal worden geleid door Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum en initiatiefnemer van de tentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord’, die op dit moment het land doorgaat.
Meer informatie is te vinden op www.bijbelsmuseum.nl.
Musici verklanken, zoals op elk symposion, de inspiratie die in de verschillende voordrachten aanwezig is.  
U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur. Om 10.00 uur starten we met programma en rond 15.00 besluiten we de dag met thee en wat lekkers. Tussendoor wordt een vegetarische lunch geserveerd en is er gelegenheid voor een wandeling over het landgoed en een bezoek aan de boekwinkel.


Wat betreft corona maatregelen, willen we u laten weten dat we het beleid volgen dat verschillende koepels van religieuze gemeenschappen en de overheid onlangs zijn overeengekomen: we hanteren géén corona toegangsbewijs, maar gaan wel uit van een gepaste afstand tot elkaar. Daarom stellen we een maximum aan het aantal bezoekers, zodat iedereen zich comfortabel kan weten. Daarnaast blijven natuurlijk de regels van kracht die al langere tijd gelden, zoals vaak handen wassen en thuis blijven indien u zich niet lekker voelt.
Dit gezegd hebbende: Schrijf u snel in, want wij verwelkomen u graag!'


Inschrijven voor dit symposion kan hier.

De brochure voor het symposion kunt u hier downloaden.


Doneer een bedrag aan Stichting Rozenkruis.


 

Prijs: 
€50.00
Studentenprijs: 
€15.00
none