De Mysteriën

 

Een symposion over Egypte, het oude Khemet, ‘geschenk van de Nijl’, en het begin van wat men de westerse beschaving kan noemen. Het is ook de bakermat van de mysteriën, en het is van daaruit dat geheime leringen en magie zich over het Middellandse Zeegebied en Europa hebben verspreid.

De verhalen over Re, Maät, Noet, Osiris en Isis verwezen alle naar een gouden tijd.  In die tijd zweefde het beeld van de zoon der Godheid, Horus, boven een heel volk. In dat land, en dat beeld leefden de Eyptenaren.


Het geloof van de oude Egyptenaren
Religie en magie in het dagelijks leven
Petra Hogenboom

Wie denkt aan het geloof van de oude Egyptenaren, denkt vaak direct aan de talloze goden, de grote tempelcomplexen en de uitgebreide funeraire cultus. Maar religie en magie speelden ook een rol in het dagelijks leven. Zo had men bijvoorbeeld altaren in huis, waar verschillende goden en de voorvaderen werden vereerd. Ook gebruikte men amuletten om zichzelf te beschermen of de gunsten van de goden op te roepen. Bovendien kon men de goden bij speciale gelegenheden om raad vragen in de vorm van een orakel. Tijdens deze lezing zullen we dan ook kijken naar de grote rol van geloof in het dagelijks leven van de oude Egyptenaren.


Uit Noen
Het onbeweeglijke brengt het beweeglijke voort. De dynamiek van openbaring en eenwording
José van Emmerik

De scheppingsmythe van Heliopolis is een diepzinnige vertelling over het ontvouwen van de hele schepping.
In de dualiteit van onze wereld staat het goede, hogere en bewuste, tegenover het slechte, lagere en onbewuste. In Egypte strijdt Horus in een voortdurend dynamisch proces tegen Seth om de troon van Egypte, die Horus toebehoort. Alleen door de tegengestelden op te heffen tot een hogere eenheid wordt de ordening hersteld, wordt Ma’at – harmonie –gerealiseerd. Dan regeert de rechtmatige troonopvolger. Hij is de Farao, de koning-priester die opgaat in Osiris, zoals iedere Egyptenaar bij zijn dood ‘opging in Osiris’.
Hoe kan deze mythe als motor dienen voor bewustwording en bevrijding in het hier en nu?


Reis door het mooie Westen
Een videopresentatie: de zielereis door het Mooie Westen
Corina Zuiderduin

Het Mooie Westen is het stralende land achter de horizon, de hemelsfeer, het land van de goden; het is ook de titel van Corina Zuiderduins schitterende boek, dat dit jaar verscheen.
Egyptische mythen vertellen over de overweldigende schoonheid van dit gebied. Na de dood kan je door deze paradijselijke hemelvelden reizen, maar ook elke nacht kom je tijdens de diepe slaap in dit gebied. Alles is cyclisch, de nacht, het leven, de dood. Corina legt stap voor stap uit welke fasen de menselijke ziel doorloopt na de dood. Ook laat zij zien dat de Egyptenaren niet dachten dat mensen maar één leven hebben, maar steeds opnieuw worden geboren, om nieuwe ervaringen op te doen en zich steeds verder te ontwikkelen.


Egypte, huis van de mensheid, bakermat van de gnosis
Inwijding en ingewijden
Klaas-Jan Bakker

Egypte is de bakermat van heilige kennis, de bakermat van gnosis en mysteriescholen waar de eeuwige kennis werd overgedragen in de vorm van inwijding. Egypte is het thuis van de mensheid. In zich draagt het het geheim van het eeuwige begin, dat zich ontsluierd voor hen die waardig zijn. Toen en voor de moderne mens van nu, dwars door de grenzen van ruimte en tijd.
Klaas-Jan Bakker neemt u in zijn voordracht mee op een inwijdende reis langs plaatsen en ingewijden, waaronder Thoetmosis III en Amenhotep IV, de farao die zijn naam veranderde in Ichnaton. Dit zijn Farao’s die de heilige grond van Egypte hebben gemarkeerd met hun gedachten, woorden en daden.
In dat wat zij met hun wijsheid belevendigden is nog steeds de spiritualiteit voelbaar die ook de mens van deze tijd tot gids kan dienen.


Lotus en Riet
De wet van het hart en van het dagelijkse leven
Peter Huijs

Wat lang niet werd geweten, wordt nu opnieuw waargenomen, als het innerlijk oog is opengegaan. Het is verbazingwekkend steeds beter te leren begrijpen welke schatten – abstract en fysiek – aan ons aan het begin van onze beschavingsreis, als kind-mensheid, werden meegegeven. In de slotvoordracht verbindt Peter Huijs oud en nieuw op meerdere manieren: wat toen was, is nu meer dan ooit bijzonder relevant.

Symbool voor Boven-Egypte was de Lotus, van Beneden-Egypte het Riet. In de mens staat de lotus voor het hart, waarin de eeuwige wet ligt vastgelegd, het riet voor de papyrus, waarop de daden van het menselijke leven worden vastgelegd.


Tijdens het symposion worden nieuwe muzikale composities, geïnspireerd op de gnostiek-hermetische teksten uit het oude Egypte voor het eerst uitgevoerd door Ad de Jong (composer, vleugel), Liesbeth Meurer (cello) en Margareth Iping (mezzo-sopraan).


Voor een impressie van een symposion kijk hier.

Voor het gedetailleerde programma van de dag, kijk hier.

____________________________________________________________________

Lezing rond het symposion: BOEKWINKELLEZING in Pentagram Boekwinkel HAARLEM op dinsdagavond 18 juni 2019 20.00-22.00 uur.

Graag apart aanmelden hiervoor o.v.v. Pentagram boekwinkellezing, Het Mooie Westen, 18 juni 2019.

Het Mooie Westen
Mythen en symbolen in Egypte
Corina Zuiderduin

In Pentagram Boekwinkel, Bakenessergracht 1, Haarlem.

Als opmaat voor het Symposion ‘Egypte. Mysteriën, Tempels, Mens en Magie’ geeft Corina Zuiderduin een introductievoordracht over Het Mooie Westen, mythen en symbolen in Egypte. Voor informatie voor deze lezing kijk hier.

____________________________________________________________________

Extra: Speciale middag over de Oorsprong van Egypte in Pentagram Boekwinkel HAARLEM op zondagmiddag 15 september 2019 14.00-16.30 uur.

Graag apart aanmelden hiervoor o.v.v. Pentagram boekwinkellezing, Van Egypte naar Atlantis, 15 september.

Van Egypte naar Atlantis
De Boven- en Onderwereld van Osiris
Willem Zitman

 

Willem Zitman (1941) studeerde bouwkunde en antieke astronomie en chronologie. Hij specialiseert zich in Egyptologie en doet onderzoek naar het ontstaan van het Oude Egypte.

 

In Pentagram Boekwinkel, Bakenessergracht 1, Haarlem
Tijdens deze avond is het gelijknamige boek te koop en na afloop kun je het laten signeren door de auteur. Voor informatie over deze speciale middag klik
hier.


De extra lezingen in PENTAGRAM BOEKWINKEL zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

Datum: 
zaterdag, juni 22, 2019 - 10:15
Prijs: 
€45.00
Studentenprijs: 
€15.00
adress