de Nederlandse Gnosis

Mensen van toen, bijzondere momenten in de tijd en het nu in de 21ste eeuw.
Dick van Niekerk: 
Dirck Volckertsz Coornhert en de roerige zestiende eeuw
Hugo van Hooreweghe: 
Een ononderbroken lichtspoor
Medy van der Laan: 
Geïnspireerd leven in de eenentwintigste eeuw
Locatie: 
Bibliotheek Alkmaar
Datum: 
13 maart 2016
Tijd: 
Twee sessies: 13.00-15.00 uur en 15.00-17.00 uur, vrije inloop
Toegang: 
Gratis, vrije inloop

Al 75 jaar is het Lectorium Rosicrucianum te vinden aan de Oude Gracht in Alkmaar. De Rozenkruizers zijn wellicht niet erg bekend maar toch is het niet vreemd dat in een stad met een geschiedenis als Alkmaar er steeds mensen samenkomen die op zoek zijn naar de betekenis van het mens zijn en hoe wij verbonden zijn met de aarde, de kosmos en God, of het Ene, het Alleen Goede. Zoals de fysieke ogen de wijde lucht afspeuren, de verte verkennend, worden velen innerlijk getrokken naar dat onbekende wat zij achter de zichtbare horizon van hun leven vermoeden. Een verlangen naar begrip, kennis, schoonheid... Loop binnen tijdens het Open Podium over De Nederlandse Gnosis in de Bibliotheek Alkmaar, waar het gaat over mensen van toen, bijzondere momenten in de tijd en het nu in de 21ste eeuw. 

Dick van Niekerk is publicist en redacteur in Goirle, Noord-Brabant en zal aan de hand van een portret van de schrijver, filosoof, theoloog en raadsman Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)  een beeld schetsen van de roerige periode in de zestiende eeuw waarin de kiem werd gelegd voor de staat der Nederlanden. Coornhert speelt daarbij een belangrijke rol samen met de hermeticus Philippe du Plessis-Mornay als adviseurs van Willem van Oranje. Coornherts grote verdienste is dat hij in zijn talrijke theologisch-filosofische werken en debatten de Nederlandse gnosis heeft ontsloten in de dan opkomende Nederlandse taal van de zestiende eeuw. Zijn bekende werk Zedekunst dat is wellevenskunste is een ethisch-gnostisch handboek voor ‘leergierige ongeleerden’. De leringen van Coornhert zijn van grote invloed geweest op bekende Nederlandse dichters als Bredero, P.C. Hooft en Spieghel, maar ook op wetenschappers zoals Simon Stevin en Cornelis Drebbel. Ook in de activiteiten van bekende Alkmaarders uit die tijd, zoals Metius, de astronoom en onderzoeker van de Steen der Wijzen, Drebbel, de uitvinder/alchemist en Gerrit Pietersz Schagen, de uitgever van het eerste Nederlandstalige Corpus Hermeticum, echoën de ideeën van de spirituele vrijdenker Coornhert na. 

Hugo van Hooreweghe, freelance journalist te Gent, trekt een spirituele lijn door de laatste twee millennia waarin hij belangrijke momenten laat oplichten in de geschiedenis van de geest en het vrije denken. Hij doet dit aan de hand van de metafoor van het vuur. In zijn voordracht wordt duidelijk hoe dit begrip vuur - psychologisch, energetisch, filosofisch en fysiek - de motor is bij transformatieprocessen, en een onontbeerlijke energie voor het verder brengen van mens en samenleving. De ontwikkeling van primitieve mens tot de Mens met een Hoofdletter, die in al zijn handelen uitgaat van een innerlijk geestelijk vuur, komt de samenleving en alle mensen ten goede. Het is de geschiedenis van de hoge Rede. Om een bekende uitspraak te parafraseren: Waar vuur is, is Licht.

Medy van der Laan is voorzitter en consultant van Energie-Nederland. Zij laat zien dat het de mens niet gegeven is zijn eigen tijd te overzien: hij staat erin en is er een klein onderdeel van, en hij kan slechts handelen uit zijn eigen geest, die volop is bepaald door de geest van zijn tijd en het leven van alledag. Het innerlijk kompas ontdek je pas duidelijk in je doen en laten, in wat je met je leven doet. Niet in een maand of een jaar, maar door het hele leven heen. Een groepering als het Rozenkruis kan een factor zijn, waardoor dat kompas eerder zichtbaar en herkenbaar wordt. Als een maatschappelijke beweging, waarin mensen nadenken over achtergronden en samenhangen, om zo goed beslagen een positieve en juiste koers in te slaan. Wij hebben in onze tijd het grote voordeel dat er zoveel ontdekt is over bijvoorbeeld trilling, vibratie, snelheid, materie, doordringbaarheid, beïnvloeding en communicatie tussen velden. Over de invloed van het hart op de hersenen is steeds meer bekend en een idee van onze eenheid met alle levende wezens is allang niet meer vreemd. Toch dienen we nog een stap verder te gaan. Alle wijsheidsgeschriften van alle tijden dringen erop aan dat we verder op zoek gaan. Wij kunnen leren grenzeloos, vrij en overstijgend te denken, zodat een groter verband zichtbaar wordt. Het innerlijk kompas wijst ons dan op de relatie die er is tussen God, de kosmos en de mens. 

 

 

 

Locatie: 
Bibliotheek Alkmaar
Gasthuis straat 2
1811 KC Alkmaar
Nederland
Datum: 
zondag, maart 13, 2016 - 13:00