De weg van de Gnosis

Docent: 
dr. ir. Johan van der Cammen, coördinator
Locatie: 
Parochieel Centrum Mariaschool Tengnagelshoek 8
In samenwerking met: 
U3L, Zutphen
Datum: 
start: donderdag 29 september 2016, daarna om de week
Tijd: 
14:00 tot 16:00 uur
Aantal lessen: 
12
Kosten: 
€ 213,00

Van Wijsheidsstromingen naar Innerlijke Wijsheid, de weg van de Gnosis


Deze cursus bestaat uit 12 lessen die om de week gegeven worden. Aan de hand van bronmateriaal worden de kenmerken en tijdloze zeggingskracht van de Gnosis verkend, te beginnen met de Pre-Socraten en doorlopend tot de gnostiek van de 21e eeuw.


Aan bod zullen komen Herakleitos, Pythagoras, Socrates, Plato, Hermes Trismegistos, Mani, Pelagius, Boëthius, Seuse, Tauler, Johannes Scotus, Paracelsus, Ficino, Pico della Mirandola, Zwingli, Hess, Andrea, Kant, Schopenhauer, Bolland, De Hartog, Blavatsky, Steiner, Heindel, Van Rijckenborgh en Catharose de Petri.

Een cursusmap wordt tegen kostprijs verstrekt en bij veel lessen is er nog een aparte hand-out.

Deze cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum.
Voor meer informatie: U3L, Zutphen

Aanmelden: U3L, Zutphen

Docent: dr.ir. Johan van der Cammen
Contact : jcjmvandercammen@gmail.com

Locatie: 
Parochieel Centrum Mariaschool
Tengnagelshoek 8
7201 NE Zutphen
Nederland
Datum: 
donderdag, september 29, 2016 - 14:00