God is Geestig

‘Als Quispel sprak, was het alsof de hemel voor je open ging’, vertelde een bezoekster van de Bibliotheca philosophica Hermetica ons ooit, toen ze zijn buste aantrof in de bibliotheek. Ze had jaren daarvoor een van zijn lezingen bijgewoond en herinnerde zich Quispel nog levendig. Dat hij vol vuur en passie kon spreken over de onderwerpen die hem na aan het hart lagen – religie en gnosis – is bekend; dat hij het bon mot daarbij niet schuwde, ook. ‘De toekomst is gnooskleurig’, hield hij zijn publiek voor als hij het over de gnosis had. Net als God was Quispel geestig.

Gilles Quispel staat bekend als een van de autoriteiten op het gebied van de voornamelijk gnostische geschriften gevonden bij nag Hammadi in 1945. Naar aanleiding van de ontdekking van het gnostische Evangelie van Thomas schreef hij in zijn notities van die dag:


“Het is warm vandaag in Caïro. Overdag ging het nog, maar ’s avonds drijft de wind de hitte uit de woestijn naar de stad. Mijn Franse collegae zijn naar een restaurant gegaan, om de genoegens van de Arabische keuken te smaken. Ik zit alleen op een kamer in mijn hotel. Voor mij op tafel onder een leeslamp een foto van een Koptische tekst die ik tracht te ontcijferen. Het idee, dat ik de eerste ben na zoveel eeuwen, die dit leest! Langzaam dringt de betekenis van de woorden tot mij door. Het zijn korte spreuken. Zij beginnen alle met de woorden: Jezus zegt. En in mijn hoofd voortdurend de gedachte: heeft hij dat gezegd?”

De laatste vijfentwintig jaar van zijn leven was Gilles Quispel, hoewel al lang met emeritaat, nauw verbonden aan de Bibliotheca philosophica Hermetica. Hij heeft samen met zijn collega en opvolger in Utrecht Roelof van den Broek een van de hermetische hoofdwerken, het Corpus Hermeticum, in het nederlands vertaald en toegelicht (eerste druk 1990). Hij vertaalde en becommentarieerde nóg een belangrijke hermetische tekst, de Asclepius (1996). In zijn ‘ter kimme neigende leven’, zoals hij het zelf noemde, ontwikkelde hij weer een enorme productiviteit en bracht hij Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid (2003) en het Evangelie van Thomas (2004) uit via de uitgeverij van de BpH, In de Pelikaan, beide edities doorspekt met zijn bloemrijke commentaar.

Reden te over om in 2016, het honderdste geboortejaar van de ‘nestor van de Gnosis’, een dag te wijden aan de spirituele en wetenschappelijke nalatenschap van Gilles Quispel. Tijdens deze dag spreken oud-collega’s en oud-promovendi over hermetische en gnostische thema’s die niet alleen tot Quispels terrein behoren maar ook nauw gerelateerd zijn aan dat van de Bibliotheca philosophica Hermetica.

Sprekers

  • Roelof van den Broek (em. hoogleraar Universiteit Utrecht )
  • Leo Köhlenberg (componist)
  • Wendelijn van den Brul (Stichting Rozenkruis)
  • Wouter J. Hanegraaff (hoogleraar Universiteit van Amsterdam)
  • Annine van der Meer (Stichting Pansophia) 
  • Boudewijn Koole (auteur)
  • Jacob Slavenburg (auteur)
  • Reinout Quispel (hoogleraar Universiteit van Melbourne)

Programma

10:00 — 10:30 Inloop met Koffie
10:30 — 11:00 Welkom door Esther Ritman en aanbieding van de eerste exemplaren aan Roelof van den Broek, Joost R. Ritman en Reinout Quispel
11:00 — 11:45 Keynote speech Roelof van den Broek (em. hoogleraar Universiteit Utrecht)
11:45 — 12:00 Leo Köhlenberg (componist) – compositie voor alt, fluit, piano en cello, geïnspireerd op het Corpus Hermeticum
12:00 — 12:30 Wendelijn van den Brul (Stichting Rozenkruis)
  Middagpauze
13:30 — 14:15 Keynote speech Wouter J. Hanegraaff (hoogleraar Universiteit van Amsterdam)
14:15 — 14:35 Annine van der Meer (Stichting Pansophia)
14:34 — 14:55 Boudewijn Koole (auteur)
  Pauze met muzikaal intermezzo
15:30 — 15:50 Jacob Slavenburg (auteur) 
15:50 — 16:10 Reinout Quispel (hoogleraar Universiteit van Melbourne) – slotwoord
16:10 — 16:30 Signeersessie Roelof van den Broek, mogelijkheid tot napraten met de sprekers en de familie Quispel


Bij binnenkomst en in de pauze is er een visuele presentatie van hoogtepunten uit het leven van Gilles Quispel te zien op een groot doek.

 

adress