Het Goede

Tweede symposion in de serie het Goede, het Schone en het Ware
Aanvang: 
10.15 uur. Vanaf 9.30 uur ontvangst met koffie/thee
Inschrijven: 
U kunt het inschrijfformulier rechts gebruiken of bellen 0235186185
Toegang: 
€ 40,- incl. vegetarische lunch; voor studenten: € 15,-
Symposion bundel: 
In de prijs inbegrepen, wordt u later toegestuurd (zie hieronder)
Openbaar vervoer: 
Van station Bilthoven rijdt een taxi voor € 2,50; bellen: 0356668241
Moderator: 
Norbert Bollen / Stichting Rozenkruis
Sprekers: 
Peter Teunis, Jan Warndorff, Ankie Hettema, Marja de Vries, Hannie te Grotenhuis en Esther Maarsen
Plato’s drieslag 'het Schone, het Ware en het Goede’ was eeuwenlang richtingwijzer voor een praktische, correcte levenswijze. Houdt het ons – nog steeds – voor hoe we het beste denken om tot de waarheid te komen; hoe we het beste handelen om het Goede te bereiken, en hoe we het Schone kunnen kennen om zo tot een harmonieuze, aangenamere wereld en eigen leven te komen? 
 
De sprekers op het Najaarssymposion van Stichting Rozenkruis zullen de actualiteit hiervan onderzoeken en bepleiten. In het symposion van juni stond het Schone centraal. In november richten we onze lens op het Goede en in het voorjaar van 2018 sluiten we de reeks af met het Ware
 
Het lichaam is volgens Plato een kerker, waaruit het onsterfelijke element van de mens, de ziel bij de dood ontsnapt. Kunnen we tijdens ons leven al een voorschot nemen op deze beoogde onsterfelijkheid? 

In Plato’s De Staat staan het Schone, het Ware en het Goede in een hiërarchie, met als hoogste het Goede. Het is zowel de bestaansgrond voor de andere Ideeën, als ook de reden dat onze ziel deze kan kennen; ze worden als het ware belicht door de Idee van het Goede.

“Je kunt eindeloos en aangenaam over leven en dood en moraal redeneren, maar hoe briljant ook: filosofen kunnen de verschrikkelijke feiten van het leven niet veranderen.” Woody Allen

“Leven beschouwen als een kunst, dat betekent dat je zoekt naar kwaliteit van leven, naar een goed leven.” Paul van Tongeren


Welke betekenis kunnen wij aan het Goede geven? Wat heeft het ons nog te zeggen? Hoe kan het ons leven verrijken en verdiepen? En wat is onze rol daarin?

Tijdens deze dag op het conferentiecentrum Renova zullen een aantal sprekers aspecten van het Goede duiden vanuit hun specifieke achtergrond.
 
De toon wordt in de ochtendsessie gezet door de centrale keynotes van Peter Teunis en Jan Warndorff. Peter Teunis is lid van de School van het Gouden Rozenkruis en houdt geregeld voordrachten over haar wijsbegeerte.

Jan Warndorff debuteerde onlangs met het boek Geen Idee, 'een verrassend en fris boek over wat 'leven' eigenlijk is.' (Marjolein de Vos - NRC Handelsblad).

In de middagsessie starten we met een voordracht van Marja de Vries. Haar zoektocht naar de vraag 'Hoe kunnen wij als mensen in harmonie met de natuur leven?' leidde naar antwoorden die zich enerzijds richten op persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling en anderzijds inspiratie putten uit verschillende inheemse culturen. In haar boek geeft De Vries aan dat we slechts gefragmenteerde kennis hebben van het Schone, het Ware en het Goede, maar door kennis van de universele wijsheid haar kunnen leren verstaan en toepassen.

Tussen ochtend- en middagsessie zijn er columns van Ankie Hettema over het boek van Mohamed El Bachiri, een Marokkaanse Belg en moslim: `Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, nog liever zou ik sterven!' en van Esther Maarsen, advocaat, over het goede in het (straf)recht.

Naast het gesproken woord speelt ook muziek een prominente rol in onze symposions. Het is niet alleen een sfeerelement maar vooral ook een verklanking van het gekozen thema en ze biedt verdieping en reflectie.

De dag wordt rond 16.00 uur weer gezamenlijk afgerond in de grote zaal met een korte slotvoordracht van de Stichting Rozenkruis door Hannie te Grotenhuis.


Symposionbundel: Zoals u mogelijk bekend is, ontvangt iedere deelnemer aan de symposia van Stichting Rozenkruis een bundel met daarin opgenomen de toespraken die tijdens de dag zijn uitgesproken.
De redactie van de Symposionreeks heeft besloten, vanwege het samenhangende karakter van de symposia van het Schone, het Goede en het Ware, de presentaties van deze drie dagen samen te voegen in één bundel, die na het derde symposion zal verschijnen.
Uw gegevens worden in ons NAW-bestand bewaard. Te zijner tijd ontvangt u, als u ten minste één van de drie symposia bezocht hebt (noteert u alvast 14 april 2018 voor het symposion over het Ware), een bundel met daarin de weergave van drie symposia. Voor de goede orde wijzen wij er nog op dat iedere bezoeker aan één, twee of aan alle drie de symposia maximaal 1 exemplaar krijgt toegestuurd.


Op 17 juni jl. hadden we de eerste van deze trilogie over 'het Schone, het Ware en het Goede', nl over het Schone. Als voorbereiding op dit symposion kan u hier terugkijken naar het college van toen van Frances Smets over het Schone.

 

Locatie: 
Conferentieoord Renova
Maartensdijkseweg 1
3723 MC Bilthoven
Nederland
Datum: 
zaterdag, november 11, 2017 - 10:15