Jeroen Bosch

Wijsheidsschrijver met beelden
Sprekers: 
Dick van Niekerk, Robert Jan Kelder, Ad de Jong, Ankie Hettema
Moderator: 
Bram Hes
Locatie: 
Conferentiecentrum Renova, Bilthoven
Datum en Tijd: 
Zaterdag 9 april 2016, koffie vanaf 9.30, aanvang: 10.15, einde 16.00 uur
Kosten: 
€40,-, inclusief vegetarische lunch, studenten €15,-

Jheronimus Bosch (ca. 1450 - 1516) schrijft met beelden - maar wàt er staat is aan de beschouwer om te ontcijferen. Ook na 500 jaar overbrugt zijn raadselachtige taal tijd en ruimte. Oudnederlands kunnen we niet meer lezen, maar je voelt het meteen: de beeldtaal van Jeroen Bosch is in 2016 nog vol van unieke zeggingskracht.

Dick van Niekerk 

Je weet niet wat je ziet

Dick van Niekerk, historicus, journalist, spreekt in zijn voordracht Je weet niet wat je ziet meteen al over 'het raadselrijk van Jeroen Bosch'. Was hij een magiër of alleen maar een satirische grappenmaker? Was hij een ingewijde? Waren er Zuid-Franse, kathaarse invloeden? Via een schets van de turbulente tijd waarin hij leefde, komt hij tot een sfeerbeschrijving van zijn stad Den Bosch en eindigt met een beschouwing op enkele topstukken (zoals het Marskramer-tondo) die door Jeroen in zijn atelier aan de Bossche Markt gemaakt zijn, en is het zo levendig en actueel dat u zou denken dat u erbij was.

Robert Jan Kelder

Jeroen Bosch en de weg van Christiaan Rozenkruis

Het gangbare beeld van Jheronimus Bosch als een geniale dan wel bezeten visionair, en dus dat van zijn werk als bestaande uit weliswaar fantastische maar irreële visioenen behoeft een grondige revisie. Aan de hand van het diepgravend onderzoek van met name de Nederlanders Clement A.Wertheim Aynès en Catharina Barker zal de stelling verdedigd worden dat de ziener Jheronimus Bosch een door Christiaan Rozenkruis geïnspireerde kunstenaar was. Al ruim een eeuw voor de verschijning van de geschriften van Johannes Valentin Andreae bracht hij door middel van een geheime beeldspraak de cultuur vernieuwende impuls van het Rozenkruis tot uitting.

Ad de Jong

De Zeven Hoofdzonden (compositie)

'Wat moet Jeroen met een besmuikt lachje door Den Bosch hebben gelopen na de voltooiing van zijn schilderij met de zeven hoofdzonden! Hij heeft zowel de goede verstaander als de oppervlakkige beschouwer op zijn wenken bediend, want beiden kunnen erin zien wat zij ook willen zien.' De componist Ad de Jong zal die gedachte (en meer) uitwerken bij de toelichting op zijn compositie De Zeven Hoofdzonden - die na de middag weerklinkt. Hij vertelt over het middeleeuwse beeld van de door zijn hartstochten beperkte mens: ijdelheid, hebzucht, wellust, afgunst, onmatigheid, woede en luiheid. Maar in de epiloog verschijnt dan de lichtende Vrouwe Alchimia, die de mens wacht als hij zijn beperkingen doorziet - en te boven komt.

Ankie Hettema

Kijken naar Bosch is kijken naar je zelf

Ankie Hettema geeft een mogelijke draad die ons de weg doet vinden in het raadselrijk van Bosch: Kijken naar Jeroen is kijken naar je zelf. Bosch' beelden laten het leven van mensen zien binnen de lijsten van een voor hen onbegrijpelijk schilderij. Zij nemen je mee in tere lieflijkheid en donkere dreiging, ze vertellen van de tegenstellingen van dit leven, van goed en kwaad. Zij beelden de mens en zijn plaats in de schepping, zijn verbinding met de oorsprong en eeuwigheid. Met Bosch breken wij uit de lijsten en beginnen een reis vanuit de nacht van de ziel, door het louteringsgebied, tot in het licht van paradijselijk leven.

Aanmelden

via nevenstaand inschrijfformulier of per telefoon: 023-5186185

èn door €40,- over te maken op IBAN NL35ABNA0592868877, t.n.v. Stichting Rozenkruis te Haarlem, o.v.v. Symposion april, en uw naam, of contant bij entree.

Er rijdt twee keer een “taxi” vanaf station Bilthoven: om 09.15 uur en om 09.45 uur, kosten €3,-.

Locatie: 
Conferentiecentrum Renova
Maartensdijseweg 1
3723 MC Bilthoven
Nederland
Datum: 
zaterdag, april 9, 2016 - 10:15