Keep on learning

Elke leeftijd is vol verwondering
Datum: 
12 november 2016
Locatie: 
Renova, Maartensdijkseweg 1, Bilthoven
Sprekers: 
Mark Mieras, Arnold Ziegelaar, Erich Kaniok, Peter Paul Rauwerda
Dagvoorzitter: 
Arwen Gerrits
Toegangsprijs: 
€ 40,- studenten 15,- incl. tekstbundel en vegetarische lunch
Tijd: 
Binnenkomst: 9.30 uur, Aanvang: 10.15-16.00 uur
Taxi: 
9.15 en 9.45 rijdt onze taxi vanaf treinstation Bilthoven. Kosten €3,-

 

In dit tweede symposion uit de serie VANDAAG IS MORGENelke leeftijd is vol verwondering, willen we laten zien dat als in de jonge mens de creativiteit bewaard en gestimuleerd wordt, het mensen oplevert met een innerlijke autonomie, die in alle rust op zichzelf vertrouwen, en zich in vrijheid voortdurend verder ontwikkelen. Het zijn dan volwassenen die blijven zoeken naar een schoonheid die op het eerste gezicht  vaak verborgen is maar die voortdurend tot ons lijkt te spreken. We leren zo zien uit welke bron die schoonheid vloeit en hoe wij daarin onszelf herkennen. De focus ligt op deze dag op het belang van voortdurend open waarnemen. Verwondering is van alle niveaus en alle leeftijden

Mark Mieras is serieus en inhoudelijk, maar ook een verteller pur sang. Hij is gevoelig voor de magie van een zaal vol mensen. Hoe groter de groep, hoe tastbaarder de herkenning, de verbazing en de consternatie zijn. En dat biedt bijzondere kansen voor een spreker die de menselijke geest als thema heeft. Alhoewel hij een wetenschapsjournalist is, en geen acteur, gaat hij met de zaal over een grens waarbij het niet meer alleen om kennis gaat maar ook over verwondering, ontroering, plezier en soms verdriet. Leren is beleven. Sinds 2001 heeft hij zich vooral gespecialiseerd in het hersenonderzoek. Hij laat zich leiden door zijn nieuwsgierigheid als een vlinder door de wind en raakt niet uitgeschreven en uitgepraat over hoe het 'daarboven' werkt. Hij laat zien hoe waardevol het is wanneer docenten, politici en managers begrijpen hoe kinderen en volwassenen leren, zich ontwikkelen en presteren. Als een kind heeft geleerd binnen de lijntjes te kleuren is het in het leven later een grote uitdaging om juist buiten de lijntjes te gaan. Onze gedachten zitten vaak opgesloten binnen de lijnen van onze vanzelfsprekendheden doordat gedachten niet over zichzelf na kunnen denken. Ze zijn dan blind voor de kaders die ze zichzelf opleggen maar gelukkig zijn hersenen veel meer dan een kluwen gedachten. Nieuwe ideeën ontstaan vaak buiten de gedachten. We noemen dat dan een 'ingeving' of 'creativiteit' Creativiteit, niet als gave maar als een fundamentele vaardigheid waar ieder mens over kan beschikken als hij de deur niet dicht houdt. Mark Mieras wil deuren openen en voorkomen dat we deze voor onszelf en voor onze kinderen al veel te vroeg sluiten. De ontwikkeling van een mens hoeft niet te stoppen.

Arnold Ziegelaar is een filosoof die zich, samen met anderen die met hem in gesprek gaan, bezighoudt met de grote vragen. "Wie ben ik? Waarom ben ik ongelukkig? Welke keuze moet ik in deze situatie maken? Hoe moet ik aankijken tegen de dood? Moet ik deze relatie beeindigen of niet? Bestaat God? Wat is liefde? Hoe ver gaat mijn verantwoordelijkheid voor anderen? Zijn filosofische aanpak komt voort uit de behoefte de vruchten van deze beschouwelijkheid in te zetten voor het geestelijk welzijn en is primair een beredeneerde vorm van levensbeschouwing. Het gaat in de filosofische paraktijk primair om bezinning op het (individuele) leven van de mens, op positieve en negatieve ervaringen die hij of zij opgedaan heeft en op de levensbeschouwelijke of ethische vragen die die ervaringen oproepen. De titel van zijn voordracht luidt: "Grondig verwonderd". Hij gaat in op het belang van het blijven leren, een leven lang. Hij onderzoekt hoe een mens steeds ruimer kan leren waarnemen zodat hij kan opgaan in een zinvolle, zich steeds verdiepende innerlijke wording. Is het niet zo dat wanneer je het verlangen naar een volmaakte natuur ondergaat, jezelf vaak degene bent die zich daarbuiten plaatst?

Peter Paul Rauwerda is vooral illustrator van kinder- en prentenboeken, maar hij is ook econometrist en wiskundeleraar. Geen stoep, schoolbankje, papieren tafelkleed in een restaurant of het gips van een vriendje met een gebroken been was veilig voor hem. Het liefst maakt hij tekeningen voor kinderboeken maar nu schreef hij er zelf een waar geen tekening in staat. 'De negen kamers'  is zijn debuut. Op deze dag spreekt hij over zijn passie voor het schrijven en illustreren van boeken voor kinderen en jong-volwassenen. Hij heeft inderdaad van wiskunde zijn vak gemaakt en van verbeelding zijn passie. Ruimte voor verbeelding spreekt in zijn ogen bij beiden een grote rol. Hoeveel ruimte geef je de leerling of de lezer om zelf te leren en zelf te ontdekken? In zijn ervaring bij het onderwijs is gebleken is dat (jonge) mensen zich veel meer ontwikkelen als ze de vrijheid krijgen zelf op onderzoek uit te gaan. Ook een illustrator of schrijver geeft wel een richting aan maar laat de lezer zelf het verhaal ontdekken en het zich daarmee eigen maken. Verbeelding krijgt daarbij volop de ruimte. Op deze symposiondag zal hij o.a. aan de hand van fragmenten uit zijn roman "De negen kamers" laten zien dat hij de lezer een grote rol geeft in het voltooien van het verhaal. “Een kamer is nog onbekend. Die zal bepalen wie je bent”.

Open-podium gesprek tussen Navid Madani en Arwen Gerrits, twee mensen uit de praktijk van het hoger onderwijs.

Een aantal filmpjes gemaakt door kinderen zelf waarin zij vertellen hoe zij zouden willen leren, en wat dan volgens hen een ideale schooldag is.

Erich Kaniok is een verteller, die ons met liefde meeneemt naar de duizenden verhalen die hij in de loop van een leven als jeugdwerker en beheerder van een jeugdconferentiecentrum heeft vezameld. Toch is hij in de eerste plaats een beschouwer, een verwonderd waarnemer van het leven, de mens en de mind tricks waarin deze zich verliest. Zijn voordrachten en de verhalen die hij kiest om zijn onderwerp te illustreren, hebben altijd wel een twist, die de toehoorder verrast en een bevrijdend gevoel van 'aha'geven. Hij sluit deze dag af met een overweging als 'Wat verwondering, je hele leven lang, je oplevert. Hoe een mens van kleine kennis en verbazing komt tot verwondering en Stilte.

Locatie: 
Conferentiecentrum Renova
Maartensdijkseweg 1
3723MC Bilthoven
Nederland
Datum: 
zaterdag, november 12, 2016 - 10:15