Mens en Natuur

Verborgen schatten en openbare geheimen

Over natuur is zoveel gezegd en geschreven, gedicht, geschilderd, gedacht. De natuur is onderzocht, steeds weer bezocht, er is altijd naar gezocht. De mens aanbidt, koestert en verwaarloost de natuur, dat waarin hij ademt, beweegt en waardoor hij leeft. We vertrappen de natuur, we verheerlijken de natuur, we maken natuur, we kapen natuur. Maar wat is het dan: natuur?

Is natuur een oneindige bron van wijsheid en schoonheid, een voorbeeld van creatieve intelligentie, samenwerking, veerkracht, aanpassingsvermogen en gezondheid? Is natuur een harmonische dans, waarin elke vorm van leven, hoe klein ook, van waarde is voor het grotere geheel? Is natuur de handtekening van God, waarin we Zijn grootsheid kunnen herkennen en het doel van ons bestaan?

Alles wat wij nodig hebben om mens te zijn, meer mens te worden, ligt als openbare geheimen, als schatten in de natuur verborgen. Zowel het grote als het kleine, zowel dat wat van de aarde is, als dat wat licht is. Hoe kunnen wij in dit verband de woorden van Hermes’ begrijpen: ‘Zo boven, zo beneden’, wat weerspiegelt dan de natuur?

We nodigen u van harte uit tijdens het symposion op zoek te gaan naar de antwoorden die bij uw vragen passen. Wat natuur is. Hoe u zich verhoudt tot, en met de natuur. Wat de geluiden van het bos, het water, de woorden, de klanken in u teweeg brengen. Welke rol wetenschap, kunst, religie of spiritualiteit hierin spelen.  

Tijdens dit symposion verbinden we het binnen, ons hart en hoofd, met het buiten. We wandelen door het bos, langs de bloemen. We beluisteren muziek en verhalen. Woorden, beelden, klanken één. Gespiegeld aan het wonder van de natuur, die in de maand mei tot volle bloei gekomen is.

Programma

Vanaf 09:30       Ontvangst met koffie en thee

10:15 uur            Plenaire opening door de dagvoorzitter

10.30 uur            Spiegel der natuur – Matthijs Schouten

11.00 uur            Muzikaal intermezzo

11.10 uur            Openbaar geheim – Willem Beekman

11.40 uur            Muzikaal intermezzo

11.45 uur            Pauze

12.00 uur            Eerste ronde van workshops (buiten)

Workshops met Willem Beekman (over wat je in de natuur over menselijke ontwikkeling kunt ontdekken), Leo Duivenvoorden (over gezondheid en natuur), Warner van der Veer (over bijen), Dianne Sommers (over een oosterse visie op (innerlijke) natuur), Fabienne van Hoorde (over de Gulden Snede), poëzie, verhalen en muziek

12.45 uur            Lunch

13.45 uur            Tweede ronde van workshops (buiten)

14:30 uur            Derde ronde van workshops (buiten)

15.15 uur            Plenaire slotlezing door Leo Duivenvoorden

15.35 uur            Afsluiting door de dagvoorzitter

15.45 uur            Thee en nazit met wat lekkers

Willem Beekman (1950) is bioloog, begenadigd verteller en schrijver/tekenaar van boeken over de relatie mens-natuur. Vooral de grote verbanden waarin alle levende wezens met elkaar en met de kosmos verbonden zijn hebben zijn belangstelling. Wat is de relatie tussen de roos en de planeet Venus? Welke geheimzinnige getallen verbinden kristallen met groeiende bladeren? Wat is de les die we kunnen leren van het ‘kleiner groeien’, dat de natuur ons voordoet? Dit zijn enkele vragen die in de lezing een antwoord vinden. Centraal staan de verhalen uit Beekman’s boek ‘Openbaar geheim’ (Christofoor, 2020).

Matthijs Schouten is ecoloog, natuurfilosoof, boeddhist, godsdienstwetenschapper, hoogleraar, schrijver en veelgevraagd spreker. In zijn boek ‘Spiegel der natuur’ beschrijft hij hoe onze culturele achtergrond bepaalt hoe wij naar natuur kijken. In de westerse wereld heeft de mens zich buiten de natuur geplaatst, heeft de mens zich van de natuur vervreemd. Schouten nodigt ons uit om ons opnieuw met de natuur te verbinden, waarbij hij zich onder meer laat inspirerend door het boeddhisme.

Dianne Sommers is filosoof, acupuncturist en fysiotherapeut. Ze studeerde klassiek Chinees aan het Sinologisch Instituut te Leiden en schreef o.a. De Chinese fascinatie voor de geest (2007). Hierin is haar vertaling van de Nei ye opgenomen, een klassieke tekst over innerlijk werk en zelfcultivering. Naast het schrijverschap is ze als docent verbonden aan diverse opleidingen voor acupunctuur en oosterse geneeswijzen.

Op 29 mei zal zij twee voordrachten verzorgen:

  1. Een oosterse visie op natuur

De klassieke Chinese schrijftaal kent helemaal geen woord dat overeenkomt met ons woord ‘natuur’. In plaats daarvan kennen ze meerdere karakters die – afhankelijk van de context – als ‘natuur’ kunnen worden vertaald. Deze Chinese begrippen hebben hun eigen context en associaties, dus wat bedoelen zij daar eigenlijk mee? Hoe kijken zij naar natuur en praten we dan wel over dezelfde dingen?

  1. Een oosterse visie op de innerlijke natuur van de mens

Van oudsher is overal ter wereld nagedacht over wie we zijn. Bij de tempel van Apollo waar de Pythia haar orakel uitsprak is te lezen gnothi seauton ofwel ‘ken uzelve’. In het Chinese denken is er niet zozeer sprake van diepe introspectie of zelfonderzoek, maar gaat het om de ontwikkeling van de mens. Hij is daarin op weg en zit in een proces. Maar hoe kan dit tot stand worden gebracht? In deze lezing volgen we de mogelijkheden zoals deze worden geschetst in de Nei ye, een oude Chinese tekst die beschrijft hoe de innerlijke natuur gevoed en tot ontplooiing gebracht kan worden.

Leo Duivenvoorden is arts integrale geneeskunde. Hij heeft een grote bewondering voor de natuur, die alles biedt wat we nodig hebben: voedsel, beschutting, de grondstoffen voor alles wat we maken, bouwen, aanhebben – én om gezond te zijn, of om te genezen. Wilde bloemen en planten hebben zijn speciale belangstelling. In zijn vrije tijd werkt hij daarom graag in de tuin. De kennis en ervaring die hij daarbij opdoet zijn voor hem een bron van inspiratie voor zijn werk als arts. Tijdens het symposion zal hij twee verhalen vertellen. Eén voortkomend uit zijn nauwe verbondenheid met de gnostisch-hermetische filosofie, en één voortkomend uit zijn artsenpraktijk die hij samen met zijn dochter verzorgt.

Warner van der Veer is naast zijn werk als veiligheidsdeskundige een bevlogen imker, die na een start als regulier imker merkte dat een aanpak volgens de biologisch-dynamische principes beter aansloot met zijn gevoel hoe hij bezig wilde zijn met de honingbijen. De inzet daarbij is niet de productie van honing en andere bijenproducten, maar in de eerste plaats het welzijn van de bijen. Met diep respect voor en in verbinding met zijn bijenvolken verwondert hij zich over het mysterie van een bijenvolk: De Imme. Welke diepe wijsheden herbergt deze, wat leert de Imme ons over groepseenheid, in verbinding met de omgeving leven, onbaatzuchtigheid, en vele andere eigenschappen waar de mens zich aan kan spiegelen.

Fabienne van Hoorde en Eric Op t Eynde (o.a. over de Gulden Snede, Pythagoras) de therapeute en de ingenieur, een man en een vrouw of wat in deze natuur nodig is om nieuw leven te wekken. Zoals de zon en de aarde die in hun onderlinge beweging met licht het leven vorm geven. Vertrekkend van de waargenomen vormen kunnen wij, mensen, in hun abstractie de heilige geometrie zien, de vormen die er achter schuil gaan. Zo maken de cijfers deel uit van die abstractie, die enkel mogelijk is in de interactie van natuur en mens. In een presentatie en een workshop nemen Fabienne en Eric u mee op een ontdekkingsreis langs een aantal elementen van die heilige geometrie. Om te ervaren.

Locatie:

Conferentiecentrum Renova

Maartensdijkseweg 1

3723 MC  Bilthoven

Het conferentiecentrum Renova is gelegen in de bossen van Lage Vuursche. Dit landgoed is een plek waar mensen de tijd nemen om zich te richten op innerlijke vernieuwing, waar ijsvogeltjes nestelen, uilen hun woonplaats hebben en dassen hun burchten bouwen.  


Praktische Informatie:

Vanaf Station Bilthoven kunt u de Renova Taxi gebruiken (€ 5,-) door op de dag van het symposion te bellen naar 035-6668241. U kunt hier klikken voor een automatische routebeschrijving door Google. Of bekijk de locatie in Openstreetmap.

Aanmelden kan ook per telefoon: 023-5186185 én door €50 over te maken op rekening NL35 ABNA 0592 8688 77, t.n.v. Stichting Rozenkruis te Haarlem, o.v.v. Symposion mei 2022, en uw naam. Let op! Uw aanmelding is alleen definitief na ontvangst van uw betaling.

Prijs: 
€50.00
Studentenprijs: 
€15.00
none