Plaatsen waar de geest waait

Beleef nu een voorproefje in de vorm van een film en twee interviews van het symposion dat vanaf 26 juni volledig online is te beluisteren en te bekijken via stichtingrozenkruis.nl.


 

De aarde, onvoorstelbaar oud, kenmerkt zich in haar ontwikkeling door kantelpunten, en hetzelfde is waar voor de mensheidsontwikkeling. Zo'n kantelpunt betekent altijd een extra sprong in het bewustzijn. Het lijkt wel alsof we ook nu in zo'n tijd leven. Daarom durven we te spreken van hoopvolle tijden.

 

De geest waait waarheen hij wil’, zegt het Bijbelwoord; en als hij plaatsen en geesten aantreft waarin hij aanknopingspunten vindt, zijn dat hoopvolle tijden. In deze dag nemen we u graag mee langs enkele van die plaatsen en geesten. Een pleidooi voor een innerlijk christendom dat steeds opnieuw klinkt, vergezeld van bijzondere tekenen en impulsen.

Vooruitlopend op het symposion hebben we twee interviews opgenomen met vier van de sprekers. In het interview hoort u Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden over Innerlijk Christendom en hun boek 'Plaatsen waar de Geest waait". In het tweede interview spreken Eite Kolthoff en Dick van Niekerk over hun beleving van stilte en Innerlijk Christendom.

 

Hieronder vindt u het programma dat vanaf 26 juni te beluisteren is.

MIRJAM DUIVENVOORDEN

Joana, kerk van liefde

De johanneïsche lijn van de kathaarse kerk

Libertat, Paratge, Convivencia – vrijheid, liefde, samenleven in vrede. In het oerchristendom naar het kathaarse beleven was gelijkwaardigheid van de vrouw vanzelfsprekend. In zo’n atmosfeer kon ‘Joana’, de kathaarse kerk of het katharisme – met enerzijds haar inwijdingsleer en anderzijds het praktisch bewijs van haar liefde door iedere mens bij te staan in zijn dagelijkse levenspraktijk – uitgroeien tot grote spirituele hoogte. Mede aan de hand van teksten van Gadal neemt de spreekster u mee in deze ware geest van christendom, die in feite tijdloos en universeel is.

EITE KOLTHOFF

Stille waarneming, de kracht van het hart

Golven levend water stromen in toenemende kracht vanuit het goddelijk kosmische Hart uit over onze aarde. Onze ziel herinnert zich meer en meer haar Oorspronkelijkheid. In deze podcast onderzoeken we hoe we het spanningsveld tussen de ontwakende ziel en het oude houvast en identiteit van ons schaduw-Ik kunnen neutraliseren. Stille waarneming vanuit het hart is de sleutel; stille getuige zijn van een zich herstellende eenheid tussen Geest, Ziel en Lichaam…

 

DICK VAN NIEKERK

Van katharen tot heden

Innerlijk christendom: juist nu!

Het zijn juist de katharen geweest die – behalve het Onzevader - alle gebeden en hymnen over boord gezet hebben. Binnen hun voor die tijd revolutionaire innerlijk christendom leefden zij voor dat mensen bij wijze van gebed in hun ‘innerlijke binnenkamer’ konden gaan om daar te luisteren naar de brief die in het hart geschreven stond. Het zou het begin worden van een doorbraak-christendom dat we terugvinden bij de Rijnlandse mystici uit de 14e eeuw, zoals Meister Eckhart, bij de Nederlandse gnostici en spiritualisten uit de 16e eeuw zoals Bredero, Coornhert, Spiegel en David Joris. En bij de klassieke Rozenkruisers. Dick van Niekerk zal een lans breken voor dit christendom in de huidige tijd: lichtend en verbindend, de innerlijke weg openend voor zelfbevrijding en toekomst biedend aan deze wereld.

 

DÉSANNE VAN BREDERODE

Wakker voor de ontmoetingen

Opmerkelijk aan Jezus Christus is dat hij geen uitvoerige leer verkondigde en al zeker niet binnen de muren van een eigen gebedshuis of tempel. In de evangeliën is hij vrijwel altijd buiten, wandelend, handelend, in beweging. En wakker voor de ontmoetingen, noden en vragen die op zijn weg komen. Slechts éénmaal leren we hem slapend kennen: aan boord van een boot in een woeste storm, kennelijk in vol vertrouwen. In de vele eeuwen christendom zijn zijn woorden en daden op tal van manieren toegelicht en uitgelegd. Met soms tot gevolg dat navolging een kwestie van het naleven van strikte regels werd, en er weinig ruimte overbleef voor de ervaring en beleving van de liefde die Christus belichaamde. Horen we zijn vraag aan ons nog? Wat is er voor nodig om die te vernemen? En: hoe te antwoorden? Hoe in overgave en geloof te rusten in de woelige stormen van deze tijd - en juist gevoelig te worden voor die vraag die Jezus in de Hof van Olijven aan zijn leerlingen stelde: ‘Kunnen jullie dan niet één uur met mij waken?’ Een podcast in de vorm van een persoonlijke verkenning.

 

PETER HUIJS

‘Tout va au point’

Innerlijk christendom is een erg actieve innerlijke houding, en iets anders dan van binnen in een devote roes gaan. Want denken, voelen of die roes maken niet wie je bent, maar jij, als vrije geest, bepaalt wat er gedacht en gevoeld wordt. Als je het aankunt. Antoine Gadals leven was een zoektocht van de vrije geest langs alle niveaus van het mens zijn. Voor hem waren ‘vrije geest’ en ‘liefde’ synoniemen – hij wist dat beide ‘God’ zijn, en God beide is. In de podcast bespreken we opmerkelijke momenten in zijn leven, waarin die visie naar voren komt. Maar waarom was dan zijn motto: ‘Patienter – geduld, en: ‘tout va au point’ – alles zal goed uitwerken?


 

Op 17 oktober (noteer deze zondag alvast in uw agenda!) hopen we weer gasten te kunnen ontvangen voor een symposion op Renova, dat we samen met het Bijbels Museum gaan organiseren. Op dit symposion zullen sprekers, afkomstig van verschillende spirituele stromingen, hun visie op en ervaringen met 'Tijd en Eeuwigheid' met ons delen. We horen verder die dag gedichten van onder meer de stadsdichter van Amsterdam, Gershwin Bonevacia, en natuurlijk klinkt er volop muziek.  Vanaf 31 augustus kunt u zich via deze website voor dit symposion aanmelden.

 

Prijs: 
€0.00
Studentenprijs: 
€0.00
none