Plaatsen waar de geest waait

Op deze pagina kan u tot 31 augustus 2021 de voordrachten en de muziek van het symposion dat op 19 juni 2021 zonder publiek is gehouden op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven beluisteren.


JESSICA VAN DER SLUIS

dagvoorzitter 

Welkom op dit symposion Plaatsen waar de geest waait, innerlijk christendom in hoopvolle tijden (pdf). Plaatsen waar de geest waait is ook de titel van het nieuwe boek dat min of meer de aanleiding heeft gevormd voor dit symposion, en dat geschreven is door Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden. In die titel gaat ‘plaatsen’ over de Sabarthez in het Ariègedal in Zuid-Frankrijk waar de katharen hebben geleefd en waar de geest heeft gestraald. De vijf sprekers van vandaag bieden een palet van allerlei manieren om naar innerlijk christendom te kijken. We kijken naar de middeleeuwen, naar de kathaarse broederschap, we kijken naar de huidige tijd, we zoomen in op stilte en op wat de plaats in ons eigen hart betekent.

Download en beluister de geluidsopname als mp3 of bekijk:

MIRJAM DUIVENVOORDEN

Joana, kerk van liefde

De johanneïsche lijn van de kathaarse kerk

Libertat, Paratge, Convivencia – vrijheid, liefde, samenleven in vrede. In het oerchristendom naar het kathaarse beleven was gelijkwaardigheid van de vrouw vanzelfsprekend. In zo’n atmosfeer kon ‘Joana’, de kathaarse kerk of het katharisme – met enerzijds haar inwijdingsleer en anderzijds het praktisch bewijs van haar liefde door iedere mens bij te staan in zijn dagelijkse levenspraktijk – uitgroeien tot grote spirituele hoogte. Mede aan de hand van teksten van Gadal neemt de spreekster u mee in deze ware geest van christendom, die in feite tijdloos en universeel is.

Download en beluister de geluidsopname als mp3 of bekijk:

BESTEL HET BOEK ‘PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT’

DICK VAN NIEKERK

Van katharen tot heden

Innerlijk christendom: juist nu!

Het zijn juist de katharen geweest die – behalve het Onzevader - alle gebeden en hymnen over boord gezet hebben. Binnen hun voor die tijd revolutionaire innerlijk christendom leefden zij voor dat mensen bij wijze van gebed in hun ‘innerlijke binnenkamer’ konden gaan om daar te luisteren naar de brief die in het hart geschreven stond. Het zou het begin worden van een doorbraak-christendom dat we terugvinden bij de Rijnlandse mystici uit de 14e eeuw, zoals Meister Eckhart, bij de Nederlandse gnostici en spiritualisten uit de 16e eeuw zoals Bredero, Coornhert, Spiegel en David Joris. En bij de klassieke Rozenkruisers. Dick van Niekerk zal een lans breken voor dit christendom in de huidige tijd: lichtend en verbindend, de innerlijke weg openend voor zelfbevrijding en toekomst biedend aan deze wereld.

Download en beluister de geluidsopname als mp3 of bekijk:

SPARKLING COSMOS

Muzikaal intermezzo


Musicus en componist Ad de Jong heeft ‘Sparkling Cosmos’ zodanig gecomponeerd, dat het klinkt alsof de hemel open gaat. Met een doorbraak buiten het octaaf wil hij de spirituele ervaring laten beleven, waardoor de kosmos een nieuwe glans krijgt: Sparkling Cosmos!

Download en beluister de geluidsopname als mp3 of bekijk:

DÉSANNE VAN BREDERODE

Wakker voor de ontmoetingen

Opmerkelijk aan Jezus Christus is dat hij geen uitvoerige leer verkondigde en al zeker niet binnen de muren van een eigen gebedshuis of tempel. In de evangeliën is hij vrijwel altijd buiten, wandelend, handelend, in beweging. En wakker voor de ontmoetingen, noden en vragen die op zijn weg komen. Slechts éénmaal leren we hem slapend kennen: aan boord van een boot in een woeste storm, kennelijk in vol vertrouwen. In de vele eeuwen christendom zijn zijn woorden en daden op tal van manieren toegelicht en uitgelegd. Met soms tot gevolg dat navolging een kwestie van het naleven van strikte regels werd, en er weinig ruimte overbleef voor de ervaring en beleving van de liefde die Christus belichaamde. Horen we zijn vraag aan ons nog? Wat is er voor nodig om die te vernemen? En: hoe te antwoorden? Hoe in overgave en geloof te rusten in de woelige stormen van deze tijd - en juist gevoelig te worden voor die vraag die Jezus in de Hof van Olijven aan zijn leerlingen stelde: ‘Kunnen jullie dan niet één uur met mij waken?’ Een podcast in de vorm van een persoonlijke verkenning.

Download en beluister de geluidsopname als mp3 of bekijk:

EITE KOLTHOFF

Stille waarneming, de kracht van het hart

Golven levend water stromen in toenemende kracht vanuit het goddelijk kosmische Hart uit over onze aarde. Onze ziel herinnert zich meer en meer haar Oorspronkelijkheid. In deze podcast onderzoeken we hoe we het spanningsveld tussen de ontwakende ziel en het oude houvast en identiteit van ons schaduw-Ik kunnen neutraliseren. Stille waarneming vanuit het hart is de sleutel; stille getuige zijn van een zich herstellende eenheid tussen Geest, Ziel en Lichaam…

Download en beluister de geluidsopname als mp3 of bekijk:    

PETER HUIJS

‘Tout va au point’

Innerlijk christendom is een erg actieve innerlijke houding, en iets anders dan van binnen in een devote roes gaan. Want denken, voelen of die roes maken niet wie je bent, maar jij, als vrije geest, bepaalt wat er gedacht en gevoeld wordt. Als je het aankunt. Antoine Gadals leven was een zoektocht van de vrije geest langs alle niveaus van het mens zijn. Voor hem waren ‘vrije geest’ en ‘liefde’ synoniemen – hij wist dat beide ‘God’ zijn, en God beide is. In de podcast bespreken we opmerkelijke momenten in zijn leven, waarin die visie naar voren komt. Maar waarom was dan zijn motto: ‘Patienter – geduld, en: ‘tout va au point’ – alles zal goed uitwerken?

Download en beluister de geluidsopname als mp3 of bekijk:

BESTEL HET BOEK ‘PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT’ 


Vooruitlopend op het symposion hebben we twee interviews opgenomen met vier van de sprekers. In het interview hoort u Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden over Innerlijk Christendom en hun boek 'Plaatsen waar de Geest waait". In het tweede interview spreken Eite Kolthoff en Dick van Niekerk over hun beleving van stilte en Innerlijk Christendom.

 

Op 17 oktober (noteer deze zondag alvast in uw agenda!) hopen we weer gasten te kunnen ontvangen voor een symposion op Renova, dat we samen met het Bijbels Museum gaan organiseren. Op dit symposion zullen sprekers, afkomstig van verschillende spirituele stromingen, hun visie op en ervaringen met 'Tijd en Eeuwigheid' met ons delen. We horen verder die dag gedichten van onder meer de stadsdichter van Amsterdam, Gershwin Bonevacia, en natuurlijk klinkt er volop muziek.  Vanaf 5 september kunt u zich via deze website voor dit symposion aanmelden.

Zie flyer.


Doneer een bedrag aan Stichting Rozenkruis.


 

Prijs: 
€0.00
Studentenprijs: 
€0.00
none