Soefi — meesters van de Liefde

‘Verloren ben ik in mijzelf, ik weet niet meer vanwaar ik kwam. Ik was een dauwdrop uit de zee, ik ging ten onder in de zee. Ik was een schaduw in het begin, gevallen op de aarde. Maar toen de zon verscheen werd ik onzichtbaar. Geen teken van mijn komst is er, van heengaan weet ik niets. Het was, lijkt het, maar een moment: ik kwam en ik ging heen’.

Farid al-Din Attar (ca. 1145-1220) (uit: Trouw, de Verdieping, 20 mei 2015)

Stichting Rozenkruis organiseert het zesde symposion over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen.

Wat is er zo bijzonder aan de subtiele Perzische lyriek? Is het doordat die de zoektocht van de ziel naar haar geliefde beschrijft, dat het ons als moderne mensen nog steeds raakt? Een innerlijk trekken dat wij herkennen? Het vroegere Perzië waarin muziek, poëzie, een lucide denken en intieme wijsheid zich verspreidde in een werelddeel dat liep van China in het oosten tot het Europese Albanië in het westen, in een periode dat ónze voorouders elkaar met rieken en donderbussen te lijf gingen? Hoe knap, dat de uitdrukkingsvorm van die wijsheid tegelijk persoonlijk en onpersoonlijk is! Zij is persoonlijk omdat ze het innigste levensgevoel uitdrukt van iemand, die ‘bedwelmd, dronken’ is van vervoering, die oververzadigd is van de wijn van de geestelijke liefde en die bovendien van deze dronk alleen maar meer dorst krijgt. Persoonlijk, omdat die mens toch zijn persoonlijke talent inzet om dit onuitsprekelijke gebeuren onder woorden te brengen.

Zij is onpersoonlijk in zoverre zij ervaringen omschrijft die iedere waarachtig strevende mens in zich zelf kan ondergaan. Ervaringen waarnaar zijn hart uitgaat, en die hij steeds opnieuw wil ondergaan – omdat het de sterfelijke mens nu eenmaal niet gegeven is, onafgebroken en alleen maar in de nabijheid van de Ene te verkeren.

Tijdens dit symposion zullen veel voorbeelden van de soefi-lyriek in woord en muziek klinken: verhalen en muziek over Layla en Majnoen, over Rumi, Shamsoeddin van Tabriz, Mirabai, maar ook Krishna en Jezus; de beelden van de vol heimwee zingende rietfluit uit de eerste regels van Rumi’s Masnavi, de tortelduif, die treurt om haar verloren maatje, de mot die om de kaarsvlam cirkelt, de sneeuw die in de woestijn smelt om als damp terug te keren naar de wolken of de nachtegaal die smacht naar de roos, waarop zij verliefd is.

Sprekers:

Asghar Seyed-Gohrab

Als geen ander weet Asghar Seyed-Gohrab in zijn voordracht: Rumi en Hafez, liefde en de ziel licht te werpen op de verhouding tussen lichaam en ziel en hoe het verlangen van de mens naar het hogere (de geliefde) in het Perzische mystieke denken en haar lyriek tot uitdrukking komt. Dr. Asghar Seyed-Gohrab is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de Perzische cultuur en de islamitische mystiek. Hij heeft verschillende boeken en artikelen gepubliceerd over de Perzische poëzie, politiek en de mystiek van de islam, het soefisme. Recent verscheen van hem Soefisme: een levende traditie.

Rokus de Groot

Rokus de Groot is componist en emeritus-hoogleraar muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij na zijn studie wetenschappelijk medewerker en universitair docent (Muziek van de twintigste en eenentwintigste eeuw) was. Hij maakte van 1975 tot 1979 deel uit van het gamelanensemble (Midden-Javaanse stijl) van het Tropenmuseum te Amsterdam. Regelmatig werkt hij met Asghar Seyed- Gohrab samen in projecten rond Rumi, Omar Khayyam en Nizami. Rokus de Groot spreekt over Het Verlangen, waarbij een omvorming plaatsvindt bij diegene die verlangt naar de Beminde, wanneer die concrete aanwezigheid wegvalt en onbereikbaar lijkt. Hij toont dit aan de hand van verhalen en muziek over Layla en Majnoen, Rumi, Shamsoeddin van Tabriz, Mirabai, Krishna en Jezus.

Michaël Derkse

Michaël (voorheen Marcel) Derkse is inspirator, schrijver en initiatiefnemer van menig project op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en spiritualiteit. Michaël werkte na zijn HBO-studie maatschappelijk werk, zeven jaar in de gezondheidszorg. Van jongs af aan hielden de grote levensvragen hem intensief bezig en brachten hem op het spoor van de mystiek. Zijn moeizame jeugdjaren zijn richtinggevend geweest voor zijn zoektocht naar ‘de wetenschap van verandering’. Later is hij deze consequent gaan opschrijven met de bedoeling een methode te ontwikkelen die effectieve en duurzame verandering mogelijk maakt. Michaël Derkse heeft drie delen van Rumi’s zesdelige Mesnavi vertaald, waarvan nu twee delen zijn gepubliceerd. Vanaf 1990 bestudeerde hij binnen de mystieke scholen in Turkije de mystiek van de derwisj, gebaseerd op het leven en werk van de Soefi-mysticus Rumi.

Peter Huijs

Peter Huijs is een van de initiatiefnemers van Stichting Rozenkruis. Hij is kunsthistoricus en schrijver. Daarnaast is hij redacteur van het tijdschrift Pentagram en schrijft met voorliefde over de bronnen van de westerse wijsheid. In zijn voordracht staat Mahmoed Shabistari centraal, de Perzische soefimeester die in 1318 een prachtige parabel schreef over ‘De Verborgen Rozentuin’, de serene plaats waar het Licht en de mens elkaar ontmoeten.

Aanmelden en betalen

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze pagina én door overmaking van €40,- op IBAN NL35 ABNA 0592 8688 77 t.n.v. Stichting Rozenkruis, Haarlem, onder vermelding van Symposion juni 2015 of contant bij entree.

Routebeschrijving

Vanaf de A27 afrit 32 Bilthoven richting Bilthoven. Bij de verkeerslichten naar links: Gezichtslaan, richting LageVuursche. Bij de T-splitsing rechtsaf de Maartensdijkseweg op richting Lage Vuursche. Bij de witte borden ‘Renova’ (no. 1) linksaf de oprijlaan in. De auto s.v.p. parkeren op het parkeerterrein.

Komt u met de trein? Vanaf station Bilthoven kunt u worden opgehaald. Belt u ons op 035 - 6668241. De kosten van het vervoer zijn €2,50 per persoon per rit.

adress