Spoor van Licht

Een wandeling door het hart van Amsterdam
Datum: 
Zondag 18 september 2016
Startlocatie: 
'Huis met de Hoofden', Keizersgracht 123 - Amsterdam
Tijd: 
10.00 — 13.00 uur
Kosten: 
Wandeling: € 12,50
Opgeven: 
spoorvanlicht@gmail.com of 023-5186185

Al kijkend en wandelend kan men iets ervaren van een diepere laag in de geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam, de ruimhartige, de stad die al zo lang een grote verscheidenheid aan individuen en groeperingen heeft aangetrokken, verwelkomd, gedragen en voortgestuwd. Een stad ook waar eeuwenlang meer kon worden gedacht, gezegd en gedrukt dan in andere Europese steden. Een stad die rijk is geworden door te geven: ruimte voor de vrijheid van geest. Van dit Amsterdam willen we u een deel laten zien, klein en gekoesterd – een Spoor van Licht.

‘Rembrandt gaat zoo diep in’t mysterieuse dat hij dingen zegt waarvoor in geen taal
woorden bestaan. Het is teregt dat men zegt van Rembrandt - magicien - dat is geen
gemakkelijk beroep.’

Citaat uit een brief van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo (10 oktober 1885)

‘In ons werk [...] doen wij ons best daar te beginnen, waar geen verschil van mening ons scheidt of voor elkaar verdacht maakt. Stap voor stap gaan wij voorzichtig verder, terwijl wij alles vermijden, wat beledigend kan werken, opdat Joden, Turken en Heidenen, en ook wij Christenen, die in onze opvattingen verstrikt zijn, onze vredesarbeid onaangevochten kunnen verrichten, en deze voortzetten, tot allen daar belanden waar zij gevoelen, dat zij door de stralen van het licht worden omschenen en door het licht der waarheid omvat.’

Comenius, 28 maart 1592 - 15 november 1670

Datum

Zondagmorgen 18 september 2016
Inloop vanaf 10.00 uur
Beeldpresentatie 10.30 uur
Wandeling 11.00 uur tot 13.00 uur

Prijs wandeling €12,50

Indien u daar belangstelling voor heeft, is ook het wandelboekje verkrijgbaar voor € 14,50. Het boekje is ook los te bestellen:

Wandelboekje

www.rozekruispers.com
Telefoon: 023 5323852
ISBN 9789490712013
Prijs € 14,50

Locatie: 
Huis met de Hoofden
Keizersgracht 123
1015CJ Amsterdam
Nederland
Datum: 
zondag, september 18, 2016 - 10:00