Symposion gewijd aan de Schoonheid

Het Goede Het Schone Het Ware
Aanvang: 
10.15 uur. Vanaf 9.30 uur: ontvangst en koffie
Inschrijven: 
U kunt het inschrijfformulier rechts gebruiken
Toegang: 
€ 40,- incl. vegetarische lunch; voor studenten: € 15,-
Symposion bundel: 
In de prijs inbegrepen, wordt u later toegestuurd (zie hieronder)
Openbaar vervoer: 
Van station Bilthoven rijdt een taxi voor € 2,50; bellen: 0356668241
Moderator: 
Hannie te Grotenhuis
Sprekers: 
Francis Smets, Geert Warnar, Rico Sneller, Babette Hellemans, Rokus de Groot, Paul van der Velde, Asghar Seyed-Gohrab
Plato roemde al de schoonheid, in zijn ogen ontleent alles wat mooi is zijn schoonheid aan het idee 'schoonheid' – die immers goddelijk is. En het denken van universele denkers, filosofen en religies deelt erin. Zo ook de zeven sprekers op het Voorjaarssymposion van Stichting Rozenkruis.
 

‘Schoonheid is het besef van de eigen logica van het andere. We worden de eigenheid van het andere gewaar: direct, in een ervaring, en niet door haar te beredeneren. In een waarneming brengt Schoonheid het andere nader in zijn eigenheid.’ 

Rob van Gerwen

 

Er is geen kracht die sterker aan ons innerlijk appelleert dan schoonheid. Zo gauw wij onze zintuigen openzetten, zijn zij gericht op het schone, dat wat aangenaam is om te zien, wat aangenaam is te ruiken, goed om te voelen en weldadig om te ervaren. Want je intuïtie zegt je dat wat mooi is, opbouwend is, en goed voor je.  Als je je opent voor schoonheid, opent Schoonheid een ongekende diepte, een nooit vermoede verte in je.

Het Schone is altijd een belangrijke factor geweest in de menselijke zoektocht naar het hogere. Zij werkt door op alle trappen van die ladder die leidt naar de Eenheid, die overal in doorklinkt. Schoonheid is de kracht van het begin, de kracht van de hoop en de verwachting. Alle tradities, alle wijsheid-stromingen brengen een hommage aan het kleed dat schoonheid weeft over al het pasgeborene, het pure dat nog onbesmet is.

Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op 17 juni organiseert op het conferentie centrum Renova zullen 7 sprekers trachten de vele aspecten en de diepgang van het Schone te duiden vanuit hun specifieke achtergrond. De toon wordt gezet door in een centrale keynote-voordracht van Francis Smets, auteur van De vleugels van de weemoed, een pleidooi voor schoonheid. Smets heeft als filosoof en denker het Schone tot specifiek thema van zijn onderzoek gemaakt.

FRANCIS SMETS

Met Francis Smets volgen we de lotgevallen van de schoonheid in theorie en praktijk van de hedendaagse beeldende kunst. Vanaf het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw werd schoonheid een verboden begrip voor de theoreticus en een verboden praktijk voor de kunstenaar. De kunst koos voor een heel andere logica dan deze van de schoonheid. Wat bezielt een cultuur om de idee van schoonheid te verwerpen? Met welke filosofische argumenten onderbouwt ze deze stellingname? Maar ook: wat verklaart de huidige voorzichtige terugkeer van de schoonheid? Al is die niet zo zichtbaar in de kunstpraktijk, in de theorie is het begrip alvast weer toegestaan. Is het dan misschien toch zo dat we de schoonheid niet kunnen missen? En waarom?
 
Daarna zullen de andere sprekers zich presenteren. In een pitch  van 5-7 minuten licht iedere spreker zijn of haar voordracht toe, die zij na de lunch twee maal presenteren. Het geheel wordt steeds begeleid en afgewisseld met levende muziek.
 • Geert Warnar over de ‘sierheit’ en pracht bij Ruusbroec
  Hij gaat uit van het begrip chierheit/sierheit in het werk van Jan van Ruusbroec (1293-1381). Dit begrip speelt een belangrijke rol in “Die Geestelike Brulocht” en betekent versierselen, pracht, tooi en nog meer wat met schoonheid te verbinden valt.

 • Rico Sneller over de schone gestalte van God in de joodse mystiek
  Terwijl mystiek doorgaans met zwijgen en beeldloosheid wordt geassocieerd, houden joodse mystici zich bij uitstek bezig met de gestalte van God (sjioer koma). Deze gestalte is van een ongehoorde schoonheid, en omvat die van de mens en de kosmos. In zijn voordracht gaat hij in op enkele fascinerende aspecten van mystieke schoonheidservaring.

 • Babette Hellemans over het schone bij Eckhart en Proust
  Volgens Marcel Proust vermenigvuldigt aanwezige schoonheid, zoals bijvoorbeeld in de eigenheid van een enkel gezicht, de mogelijkheid om geluk te kennen. Meister Eckhart zegt dat: 'het oog waarmee ik God zie hetzelfde oog is als waarmee God mij ziet; mijn oog en God's oog zijn één oog: één manier van zien, kennen en liefhebben'. Zij zal iets zeggen over het vermogen schoonheid te zien en te waarderen, en dat dit vermogen een vorm is van liefhebben: een belangeloos en soms empathisch kijken zonder enige vorm van afgunst.

 • Rokus de Groot over schoonheid in muziek als uitnodiging tot omvorming. Muziek kent grote verleiders: Orpheus, Don Giovanni (bij Mozart), Krishna (de verleidelijke fluitspeler in de Indiase mythologie), composities op het bijbelse Hooglied. De schoonheid van hun muziek ver-leidt: leidt de luisteraar naar wat hij/zij niet kent en soms ook niet wil, naar het ‘andere’, door hem/haar van het verstand te beroven. Uiteindelijk is de verleiding toegerust het individu om te vormen: als het individu zich tot luisteren opent, kan het bereid raken te worden opgenomen in het onbekende, in een ervaring  van een-wording met het ‘andere’. Dat ‘andere’ wordt vaak aangeduid als ‘de geliefde’. Dat kan zich afspelen op het hele scala van menselijkheid en goddelijkheid, van het lichamelijke en het geestelijke. Daarbij is de vluchtigheid van muziek tegelijk pijn en genade. Pijn vanwege de onmogelijkheid haar klinkende schoonheid bestendigheid te geven; genade omdat zij toont: 'ik ben niet zelf de verleider, laat mij na de verleiding los.'

  Harrie Starreveld speelt op de Shakuhachi, een Japanse fluit en op een altfluit (zie youtube filmpje)

 • Paul van der Velde over de verstilde schoonheid van boeddhistische poëzie (zie youtube filmpje)

 • Asghar Seyed-Gohrab over schoonheid in de lyriek van Hafez
  Schoonheid is een onmisbare waarde in de mystiek. Perzische mystici als Hafez baseren de schepping van de wereld op schoonheid.  Poëtische verwijzingen naar schoonheid benadrukken hoe alle denkbare aspecten van de schepping zijn doordrenkt van schoonheid. Hafez maakt talloze toespelingen op de schoonheid, en hoe schoonheid Godsverlangen wekt. Schoonheid is niet los te zien van de ontwikkeling van de ziel om terug te keren naar haar oorsprong, en fungeert als een middel om zich te verenigen met de immateriële geliefde. In deze lezing wordt het begrip schoonheid en schoonheidservaring in de lyriek van Hafez besproken.

 
De dag wordt weer gezamenlijk afgerond in de grote zaal met een korte slotvoordracht van Wendelijn van den Brul van Stichting Rozenkruis.

Op 3 november 2017 (n.a.v. een brief aan de deelnemers van dit symposion) toegevoegd:

Symposion bundel: Zoals u mogelijk bekend is, ontvangt iedere deelnemer aan de symposia van Stichting Rozenkruis een bundel met daarin opgenomen de toespraken die tijdens de dag zijn uitgesproken.De redactie van de Symposionreeks heeft in november 2017 besloten, vanwege het samenhangende karakter van de symposia van het Schone, het Goede en het Ware, de presentaties van deze drie dagen samen te voegen in één bundel, die na het derde symposion zal verschijnen.
Wij hebben uw gegevens in ons NAW-bestand bewaard. Te zijner tijd ontvangt u dus, ongeacht of u de andere twee dagen zult bezoeken (noteert u alvast: 11 november 2017 en 14 april 2018), een bundel met daarin de weergave van drie symposia. Voor de goede orde wijzen wij er nog op dat iedere bezoeker aan één, twee of aan alle drie de symposia maximaal 1 exemplaar krijgt toegestuurd.

 
Locatie: 
Renova Conferentieoord
Maartensdijkseweg 1
3723MC Bilthoven
Nederland
Datum: 
zaterdag, juni 17, 2017 - 10:15