symposion gewijd aan het Ware

 

De symposia van Stichting Rozenkruis proberen altijd een brug te slaan naar het gevoel van verwondering, van mysterie ook, dat veel mensen kennen. De verwondering die bij sommigen ontvonkt wordt door iets van schoonheid, en anderen die juist in het goede hun inspiratie vinden. Het sluit aan, zeggen zij, bij een soort pre-weten van een veld waarin alles in harmonie bestaat, en progressie maakt.

De sprekers op het Voorjaarssymposion van Stichting Rozenkruis onderzoeken en bepleiten het mysterie in de mens, juist het onbenoembare. Maar wat onnoembaar is, is het daarom minder waar? In het symposion van juni stond het schone centraal, in november richtten we onze lens op het goede en nu - in het voorjaar van 2018 - sluiten we de reeks af met het ware.

'Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet'
Socrates

In Plato’s allegorie van de grot schetst hij het ‘fake’ bestaan van de mens in de wereld van alledag. In deze wereld gaat alles voorbij en blijft niets hetzelfde, het is een wereld van de zintuigen waarin de dimensies ruimte en tijd heersen. Bijgevolg is niets perfect. In de abstracte wereld der ideeën heerst volgens Plato echter een perfecte orde en is er onveranderlijkheid. Dat is de wereld van het ware. Om uit de veranderlijkheid vrij te komen, moeten we op zoek gaan naar het ware in ons zelf. Wat zeggen we dan eigenlijk en wat bedoelen we? Wat heeft het ons te zeggen? En wat is onze eigen rol daarin?

‘De ware reis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen’
Marcel Proust

Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op 14 april organiseert op het conferentiecentrum Renova zullen een aantal sprekers aspecten van het Ware duiden vanuit hun specifieke achtergrond. De toon wordt in de ochtendsessie gezet door de centrale keynote voordrachten van Jos Kessels en Jacomijn Hendrickx.
Jos Kessels is filosoof, hij publiceerde veel over het gedachtegoed van Socrates en Plato en de hedendaagse praktische toepassing daarvan. Zijn voordracht: ‘Het welgetemperde gemoed’ gaat aan de hand van muzikale voorbeelden uit Bachs Wohltemperierte Klavier in op de verbinding tussen muziek en filosofie, en tussen de transcendente aard van het goede, het ware en het schone en de onzegbare ervaring ervan in muziek.
Aansluitend spreekt Jacomijn Hendrickx. Haar voordracht heeft als titel 'Een symbolische zoektocht naar het ware, persoonlijk'. Volgens haar kun je de waarheid niet kennen, maar toch leef je in een bepaalde waarheid. 'Als ik in de auto stap, vertrouw ik erop dat die rijdt, dat is een waarheid'. We moeten erop vertrouwen dat het zo is. Als er zulk een vertrouwen is, is er een besef van iets groters. Groter dan de mens! Is het niet daarom, dat de mens gaat zoeken?

Ergens op een moment in de dag horen we een column van Jean-Pelé Fométe, die verbonden is aan de Zetel voor Internationaal Recht in het Vredespaleis in Den Haag. Het middaggedeelte met Rachel Ritman die ons inlicht over Het Ware in het Graalmysterie, dat op tal van wijzen in de gnostiek-hermetische wereldliteratuur wordt weerspiegeld. We werpen een virtuele blik op een prachtige weergave van de Graal, door de Russische kunstenaars gemaakt en tentoongesteld in het Huis met de Hoofden in Amsterdam, de Ambassade van de Vrije Geest. Dat is een ontmoetingsplaats waar wijsheid uit de hele wereld bijeen is verzameld, waar storytelling in beeld en tekst de vrijdenkers uit de hermetische en gnostieke geschiedenis naderbij brengt.
De dag wordt afgerond met een slotvoordracht van Stichting Rozenkruis door Peter Huijs. Hij onderzoekt de paradox tussen de waarheid die in een voortdurend veranderende wereld in feite een fictie is, en die tegelijk een realiteit kan zijn in het fundament van de menselijke ziel.  


Symposionbundel: Zoals u mogelijk bekend is, ontvangt iedere deelnemer aan de symposia van Stichting Rozenkruis een bundel met daarin opgenomen de toespraken die tijdens de dag zijn uitgesproken.
Vanwege het samenhangende karakter van de symposia van het Schone, het Goede en het Ware, worden de presentaties van deze drie dagen samengevoegd in één bundel, die na dit derde symposion zal verschijnen.
Uw gegevens worden in ons NAW-bestand bewaard. Te zijner tijd ontvangt u, als u ten minste één van de drie symposia bezocht hebt, een bundel met daarin de weergave van de drie symposia. Voor de goede orde wijzen wij er nog op dat iedere bezoeker aan één, twee of aan alle drie de symposia maximaal 1 exemplaar krijgt toegestuurd.

Prijs: 
€40.00
Studentenprijs: 
€15.00
adress