symposion gewijd aan het Ware

Derde symposion in de serie het Goede, het Schone en het Ware
Aanvang: 
10.15 uur. Vanaf 9.30 uur: ontvangst en koffie/thee
Inschrijven: 
U kunt het inschrijfformulier rechts gebruiken
Toegang: 
€ 40,- incl. vegetarische lunch; voor studenten: € 15,-
Symposion bundel: 
In de prijs inbegrepen, wordt u later toegestuurd (zie hieronder)
Openbaar vervoer: 
Van station Bilthoven rijdt een taxi voor € 2,50; bellen: 035-6668241
Moderator: 
Iris ter Telgte
Sprekers: 
Jos Kessels, Jacomijn Hendrickx, Rachel Ritman, Jean-Pelé Fométe, Peter Huijs

 

De symposia van Stichting Rozenkruis proberen altijd een brug te slaan naar het gevoel van verwondering, van mysterie ook, dat veel mensen kennen. De verwondering die bij sommigen ontvonkt wordt door iets van schoonheid, en anderen die juist in het goede hun inspiratie vinden. Het sluit aan, zeggen zij, bij een soort pre-weten van een veld waarin alles in harmonie bestaat, en progressie maakt.
De sprekers op het Voorjaarssymposion van Stichting Rozenkruis onderzoeken en bepleiten het mysterie in de mens, juist het onbenoembare. Maar wat onnoembaar is, is het daarom minder waar? In het symposion van juni stond het schone centraal, in november richtten we onze lens op het goede en nu - in het voorjaar van 2018 - sluiten we de reeks af met het ware.

‘Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet’ Socrates 469 – 399 v. Chr.

In Plato’s allegorie van de grot schetst hij het ‘fake’ bestaan van de mens in de wereld van alledag. In deze wereld gaat alles voorbij en blijft niets hetzelfde, een wereld van de zintuigen waar de dimensies ruimte en tijd heersen en waar bijgevolg niets perfect is. In de abstracte wereld der ideeën daarentegen heerst een perfecte orde en is er onveranderlijkheid. Dat is de ware wereld waar de echte werkelijkheid bestaat. Om uit deze veranderlijkheid, waarin we niets werkelijk waars meer lijken te kunnen vinden, moeten we op zoek gaan naar het ware zelf: de waarheid in jezelf. Wat zeggen we dan eigenlijk en wat bedoelen we? Welke betekenis kunnen wij aan het ware geven? Wat heeft het ons te zeggen? En wat is onze eigen rol daarin?

‘De ware reis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen’ Marcel Proust 1871 – 1822.

Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op 14 april organiseert op het conferentiecentrum Renova zullen een aantal sprekers aspecten van het Ware duiden vanuit hun specifieke achtergrond. De toon wordt in de ochtendsessie gezet door de centrale keynote-voordrachten van Jos Kessels en Jacomijn Hendrickx.
Jos Kessels is filosoof, hij publiceerde veel over het gedachtegoed van Socrates en Plato en de hedendaagse praktische toepassing daarvan. Zijn voordracht: ‘Het welgetemperde gemoed’ gaat aan de hand van muzikale voorbeelden uit Bachs Wohltemperierte Klavier in op de verbinding tussen muziek en filosofie, en tussen de transcendente aard van het goede, het ware en het schone en de onzegbare ervaring ervan in muziek.

 

Ergens op een moment in de dag horen we een column van Jean-Pelé Fométe, die verbonden is aan de Zetel voor Internationaal Recht in het Vredespaleis in Den Haag. In het middaggedeelte starten we met Rachel Ritman die ons inlicht over het ware in het Graalmysterie, dat op tal van wijzen in de gnostiek-hermetische wereldliteratuur wordt weerspiegeld. We werpen een virtuele blik op een prachtige weergave van de Graal, door de Russische kunstenaars gemaakt en tentoongesteld in de ‘Ambassade van de Vrije Geest’ in Amsterdam, een ontmoetingsplaats waar wijsheid uit de hele wereld bijeen is verzameld, waar storytelling in beeld en tekst de vrijdenkers uit onze geschiedenis dichtbij brengt.
De dag wordt afgerond in de grote zaal met een slotvoordracht van Stichting Rozenkruis door Peter Huijs die de paradox onderzoekt tussen de waarheid die in een voortdurend veranderende wereld in feite een fictie is, en tegelijk in de basis van de menselijke ziel een realiteit kan zijn.  


Symposionbundel: Zoals u mogelijk bekend is, ontvangt iedere deelnemer aan de symposia van Stichting Rozenkruis een bundel met daarin opgenomen de toespraken die tijdens de dag zijn uitgesproken.
Vanwege het samenhangende karakter van de symposia van het Schone, het Goede en het Ware, worden de presentaties van deze drie dagen samen te voegen in één bundel, die na dit derde symposion zal verschijnen.
Uw gegevens worden in ons NAW-bestand bewaard. Te zijner tijd ontvangt u, als u ten minste één van de drie symposia bezocht hebt, een bundel met daarin de weergave van drie symposia. Voor de goede orde wijzen wij er nog op dat iedere bezoeker aan één, twee of aan alle drie de symposia maximaal 1 exemplaar krijgt toegestuurd.

Locatie: 
Conferentieoord Renova
Maartensdijkseweg 1
3723 MC Bilthoven
Nederland
Datum: 
zaterdag, april 14, 2018 - 10:15