Twee Lezingen in Huis met de Hoofden

Comenius en het College van het Licht en Reis naar het Onverwachte
Locatie: 
Huis met de Hoofden - Keizersgracht 123, 1015 CJ Amsterdam
Datum en tijd: 
6 en 28 oktober 2015, van 19.30 - 21.45
Kosten: 
€ 5,00 aan de zaal, inclusief koffie (inschrijven niet nodig)

Stichting Rozenkruis organiseert in Amsterdam twee avonden in het Huis met de Hoofden vooruitlopend op het symposium van 7 november ‘De grootsheid van de menselijke geest’ in de Westerkerk. De beide lezingen staan eveneens in verband met de tentoonstelling ‘Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur’ in de Bibliotheca Philosophica Hermetica.

28 oktober

Reis naar het Onverwachte

Fragmenten uit deze film met een inleiding over hoe de Fama van de Rozenkruizers Broederschap al 400 jaar klinkt in Europa. De Fama is gericht aan de heersers en geleerden van Europa, de samenstellers achtten de tijd rijp om de mensheid op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele geschapen wereld. De hervorming die de Broederschap voorstelde was erop gericht universele kennis en wijsheid te delen en zo te komen tot een harmonisch geheel, zoals uitgedrukt in de vergelijking volgens welke 'er in iedere pit een gehele boom of vrucht vervat is, de gehele grote wereld (als het ware) aanwezig is in één klein mens, wiens godsdienst, politiek, gezondheid, ledematen, natuur, taal, woorden en werken, alle in één klank en in één melodie harmoniëren met God, hemel en aarde'.

   "Opdat de mens toch eindelijk zijn adeldom en heerlijkheid zou beseffen,

    welke de hoedanigheid van de microkosmos is, en hoever zijn kunst zich in de natuur uitstrekt." 

6 oktober

Comenius en het College van het Licht

Esther Ritman, directeur Bibliotheca Philosophica Hermetica en Dick Letema, designer, spreken over Comenius en Rembrandt in Amsterdam.

“Wanneer je het licht ontdekt, wordt de wereld oneindig...”

 

Locatie: 
Huis met de Hoofden
Keizersgracht 123
1015CJ Amsterdam
Nederland
Datum: 
woensdag, oktober 28, 2015 - 19:30