Universele Gnosis

Terugblik

Dit symposion heeft reeds op 18 juni 2016 plaatsgevonden. Hieronder staan de video-registraties van enkele voordrachten en de beschrijving van het symposion en de sprekers.

Beschrijving

Alle werkelijke wijsheidsstromen kennen in hun leringen het moment, dat het hoofd, het bewustzijn van de mens voor het eerst de contouren ontwaart van het kosmische leven. Het is het moment dat hij de werkelijkheid waarneemt van de nooit aflatende uitwisseling tussen zijn bekende bestaansveld en de wereld van de oorzaken, het moment dat wel omschreven wordt als het opengaan van ‘het hemelse hart’. In dit zevende symposion van de wijsheidsstromingen ‘universele gnosis’ spreken opnieuw vernieuwende denkers en vertegenwoordigers vanuit de verschillende tradities en onderzoeksgebieden over hoe zij de harde werkelijkheid van de 21ste eeuw openbreken met een boodschap van hoop, van liefde en van zelfverwerkelijking: de opgave voor de mens, nu hij zelf het nieuwe tijdperk – the age of aquarius –vorm dient te geven.

In de dageraad van de naderende Aquariustijd kunnen veel mensen ruimer waarnemen. Aquarius is een luchtteken. De levensluchten van de nieuwe periode vullen zich met de grote Adem – de naam die de oude wijsheid bewaarde voor de geest van oorspronkelijk bewustzijnsvuur van de mens. Machtige spirituele vergezichten breken door – en tegelijk trekt een storm van rusteloosheid, spanning en onbegrip over onze pla- neet. Want wij zijn zoekend en lerend; en de nieuwe atmosfeer die een golf van oerpranisch licht – levend water – uitgiet in de wereldether, leren wij pas begrijpen terwijl we erin groeien.

Ligt daarin misschien de reden voor het rusteloze trekken van de ziel? Zien we daarin de oorzaak van de golven in het bewustzijn? Ondergaan we daardoor passie en lijden?
Levend water is prana. In de ziel die in bewustzijn groeit, weerspiegelt prana niet alleen de glorieuze werkelijkheid van de grote Adem, maar vervult haar ook met die heerlijke kracht. Het hart laaft zich aan een teug van dat Levende Water, herinnert zich, en weet. En in de alchemie van de grote omzetting voegen bewustzijn, geest en lichaam zich naar de oorspronkelijke blauwdruk, die in de grote Adem bewaard bleef. On macrokosmos en microkosmos, zo boven zo beneden, is en blijft de schepping de weerspiegeling van de eerste eeuwige gedachte. en in een heilige geometrie transformeert al het lagere in het hogere!

Sprekers

Andre van der Braak is zenleraar binnen de Maha Karuna Ch’an en tevens hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwingen aan de VU in Amsterdam. Hij is mede-auteur van de boeken Nietzsche and Zen, Selfovercoming without a Self, Buddhist Transformations en Het religieuze na de religie; filosoferen over ervaring en geloof. Maha Karuna betekent in het sanskriet “groot mededogen”,  Ch’an is het Chinese woord voor zen. Tijdens retraites houdt men Teisho’s , toespraken met bijvoorbeeld een titel als “houd het vuur van het verlangen brandend”.  Het zingen van Sutra’s speelt ook een belangrijke rol. Een CD die hiervan uitgegeven is heeft als titel Ingaan tot het hart dat luistert. 

Timothy Freke noemt zichzelf een Deep Life Explorer. Al op jonge leeftijd werd hij zich bewust van ‘the whole universe, pulsating with love’. Zijn belangrijkste drijfveer is de vraag: How to transform my state of consciousness.  Als een iemand in staat is zijn bewustzijn te vergroten, te verdiepen, zal dat bij anderen die hij ontmoet, hetzelfde opwekken. Boeken die van zijn hand verschenen zijn: The Jezus Mysteries, The laughing Jezus, The Mystery Experience, How long is Now? en vele anderen.

Amir Smits is lid van de Soefibeweging in Amsterdam. In een toespraak uit 2014 over het thema verdriet en schoonheid zegt Amir Smits: “Vreugde en geluk zijn immers de essentie van onze ziel, de kern van ons bestaan. Uiteindelijk zijn wij met elke ademtocht verbonden met het Goddelijke. Het is waarlijk een voorrecht mens te zijn al is het leven niet altijd gemakkelijk. Nergens anders in de schepping kan onze ziel zo diep ervaringen opdoen als hier op deze aarde.  Bij de soefimeester Hazrat Inayat Kahn lezen we: Verzamel alles wat goed en mooi is. Geluk is de aard van onze ziel. ”

Jaap Sijmons is voorzitter van de Antroposofische Vereniging Nederland. Bij het verschijnen van het eerste kwartaalblad Antroposofie Magazine zegt Jaap Sijmons: Er ontwikkelt zich een bewustzijn in de samenleving op diverse levensterreinen, die eigenlijk al diep verankerd is in het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Antroposofie leeft in mensen. In  het blad Motief schreef hij:  Zoals de meditatie er niet voor is om ons uit de wereld terug te trekken, maar momenten van stilte zijn waarin de wereld zich eindelijk kan uitspreken.

Peter Huijs is van stichting Rozenkruis. Samen met een kleine groep mensen organiseert hij elk jaar enkele symposia waarin wetenschappers, kunstenaars, filosofen, gnostici e.a. elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen. Hij is de auteur van  Geroepen door het wereldhart, Was ik een kind en Gnosis, Stromen van Licht in Europa. In het voorwoord van het kwartaalblad Pentagram 2016 nr. I schreef hij: ’Voor de nieuwe tijd geldt ook Geest ben je en tot geest zul je wederkeren. Alle reden om nederig te zijn, geen reden om niet tegelijk de grootsheid van de schepping te omarmen’..

Programma

Ontvangst met koffie vanaf 9.30 uur.

 

Aanmelden

Dit symposion heeft reeds op 18 juni 2016 plaatsgevonden, aanmelden is dus niet meer mogelijk. 

 

none