Vuur van verandering

Aarde, klimaat en politiek dwingen ons na te denken over totaal nieuwe wegen van samenleven. Kranten, talkshows en gesprekken hameren op de vele, met elkaar samenhangende en schier onoplosbare ingewikkeldheden van het moderne leven. Kun je je als kleine mens nog wel op positieve en betekenisvolle wijze tot die overweldigende uitdagingen verhouden?

Wél als je deze uitdagingen als spirituele uitdagingen beziet, als een appèl op elk mens om tot een ander, veel groter en omvattender bewustzijn te komen van wie hij, wat zijn mogelijkheden zijn en hoe hij deze kan ontplooien.

Vier schrijvers zullen op 2 november, tijdens het halfjaarlijkse Symposion van Stichting Rozenkruis, hun visie hierop geven. Ook is er gelegenheid met een aantal van hen in gesprek te gaan.


Elly Nooyen is een bevlogen onderzoeker van het Taoïsme. Vandaag presenteert zij haar nieuwe boek ‘Weg in Tao’, nadat zij eerder al ‘Hart voor Tao’ publiceerde. In een korte voordracht ’s morgens onder de titel: ‘Innerlijke alchemie; een onsterfelijk mens worden’ geeft zij ons een appetizer voor een meer informele wisselwerking in de middag.


Ons persoonlijk en tijdelijk bewustzijn ligt ingebed in een alomvattend bewustzijn.
Door innerlijke alchemie wordt het tijdelijke vervangen door het eeuwige; de tweeheid wordt één.
Dan voltrekt zich in ons een grote transformatie.
Dit vindt plaats door niet-doen; wu wei.
Zoals Lao zi het zegt: ‘Wanneer niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan.’


Olette Luitwieler is schrijver/ dichter en ontdekte op een zeer persoonlijke wijze dat het leven niet is wat het lijkt. Ook zij presenteert vandaag haar nieuwste boek: Zonder mij. Haar voordracht in het ochtendprogramma heeft als titel Omgekeerde Wereld, waarna u ’s middags in kleinere setting met haar in gesprek kunt gaan.

‘Ik kan niet zeggen hoe of waardoor het gebeurde, maar ineens zag ik het. En het was zo groots en overweldigend, zo onbegrijpelijk dat ik er wel even van moest bijkomen. Wat is zag was dat alles, werkelijk alles, elke vorm, elke gedachte, elk waanidee, elk woord, elke daad, elke stap, elke misstap, ieder mens, ieder dier, iedere eigenschap, ieder gebaar, ja alles onvoorwaardelijke Liefde is.’

Voor een korte introductie over haar lezing, klik hier.


Klaas van Egmond is hoogleraar Milieu & duurzaamheid en vurig pleitbezorger van een hele nieuwe manier van met jezelf, elkaar en de wereld omgaan. Volgens hem moeten we het ‘tot nog toe onbespreekbare, bespreekbaar maken’. Recent verscheen zijn boek ‘Homo Universalis – moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance’. Klaas spreekt in zijn plenaire voordracht ’s ochtend over De binnenkant van duurzaamheid.

‘We gaan in zwaar weer terechtkomen! Het wordt een ‘perfecte storm’(…) We gaan deze storm niet overleven als we, onder druk van de bestaande belangen, denken dat we de huidige maatschappelijke ontwikkelingen met wat kleine aanpassingen kunnen continueren. Willen we enige kans van slagen hebben dan moeten we bereid zijn om op korte termijn van koers te veranderen.
Om die nieuwe koers te vinden kunnen we terugkeren naar het ideale mensbeeld van de vroegere Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door da Vinci verbeelde Homo Universalis en in het gedachtegoed van de Rozekruisers. Op basis daarvan kunnen we tot een nieuwe ethiek, een moreel kompas komen, dat ons concreet de weg kan wijzen uit de precaire situatie waarin we zijn terecht gekomen. Langs die weg kan de mens zich zelf terugvinden, kan de menselijke waardigheid worden behouden en kan duurzaamheid binnen bereik komen.

Voor een korte introductie over zijn lezing, klik hier


André de Boer heeft inmiddels vele titels op zijn naam staan. Onlangs verscheen van zijn hand: ‘Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis. Jezelf en de samenleving transformeren’.

Jezelf en de samenleving transformeren is volgens spirituele tradities uit allerlei culturen de opdracht die de mens vanuit zijn diepste innerlijk kan vernemen. Het gaat daarbij om iets dat nooit volledig in woorden kan worden omschreven. Daarom wordt erover geschreven en gesproken in talloze beelden, gelijkenissen en metaforen, waaronder: scheppen en herscheppen, terugkeren naar het verloren vaderhuis, wedergeboren worden, de steen der wijzen vervaardigen, groeien in bewustzijn een kwantumsprong maken. Hoe kunnen we ons door bevlogen fakkeldragers laten inspireren? André houdt in het middagprogramma een interactieve voordracht.


Naast deze vier auteurs zullen, namens Stichting Rozenkruis,  Karianne van Vliet en Petra Augrandjean bijdragen.

Karianne van Vliet, een jonge psychologe, geeft in de ochtend haar ervaringen met en visie op de rage om van alles over jezelf te delen op social media. We hebben misschien de neiging om hier met enig vooroordeel naar te kijken, maar kunnen we er ook waarde in zien?

Petra Augrandjean neemt ons ons aan het einde van de dag mee in het grandioze beeld van de mens die zowel een hemel- als aardebewoner is. In die voorstelling zien we de wereld als een volmaakte oefenschool, als een werkplaats waarin de mens zichzelf en de wereld kan leren kennen, veranderen en transformeren.

Behalve woorden en beelden, zal er tijdens dit symposion volop muziek klinken.

In de pauzes bent u in de gelegenheid de boekwinkel te bezoeken waar de boeken van genoemde auteurs te verkrijgen zijn of een wandeling over het landgoed te maken.

Programma
9.30       Ontvangst - koffie, thee en registratie
10.00     Opening door de dagvoorzitter
10.15     Innerlijke alchemie; een onsterfelijk mens worden - Elly Nooyen met haar nieuwe boek ‘Weg in Tao’
10.25     Muzikaal intermezzo
10.30     Omgekeerde wereld - Olette Luitwieler, met haar net verschenen dichtbundel ‘Zonder mij’
11.00     Muzikaal intermezzo
11.05     Intermezzo door Karianne van Vliet – Vernieuwing in tijden van instagram, twitter en facebook
11.30     De binnenkant van duurzaamheid  - Klaas van Egmond over zijn laatste boek ‘Homo Universalis’
12.05     Muzikaal intermezzo
12.10     Toelichting op het middagprogramma door de dagvoorzitter  - 12.20    Pauze     
13.00     Lunch
14.00     Eerste ronde van 30 minuten met keuze uit Elly Nooyen, André de Boer en Olette Luitwieler
14.40     Tweede ronde van 30 minuten met keuze uit Elly Nooyen, Andre de Boer en Olette Luitwieler
15.15     Plenaire slotvoordracht door Petra Augrandjean, afgewisseld met muziek
15.40     Afsluiting door de dagvoorzitter
15.45     Thee met taart en gelegenheid de boekwinkel te bezoeken


Het is mogelijk terug te kijken naar een aantal lezingen van het symposion over Egypte van 22 juni 2019:
Om een opname te zien van de lezing van Petra Hogenboom klik hier, om een opname van de lezing van José van Emmerik te zien klik hier en voor de lezing van Klaas-Jan Bakker hier.

Prijs: 
€45.00
Studentenprijs: 
€15.00
none