Ziekte — het verstoorde midden

Geluk is het volmaakte evenwicht
Sprekers: 
Dianne Sommers, Jan Scholten, Leo Duivenvoorden (dagvoorzitter)
Locatie: 
Conferentiecentrum Noverosa, Doornspijk
Datum & Tijd: 
12 september 2015, 10:15 uur - 16.00 uur
Prijs: 
€35,00 inclusief vegetarische lunch

Wat is de oorzaak van ziekte, geestelijk en lichamelijk?

Waardoor onstaan verstoringen van 'ons midden'?

Wat zijn de middelen tot herstel?

Een zoektocht naar de samenhang van de kosmos, de aarde en de mens. 

Genezers hebben in alle tijden erop gewezen dat er een evenwicht dient te zijn tussen deze drie aspecten.  Jan Scholten zal de bijzondere eigenschappen laten zien  van scheikundige elementen die voor de huidige tijd noodzakelijk zijn. Elementen die zich in het planetaire stelsel waar de aarde deel van uitmaakt procesmatig aandienen, zoals de lanthaniden. Deze elementen zijn moeilijk te winnen en worden gebruikt voor de productie van moderne apparatuur zoals mobiele telefoons. Er blijkt een verband te zijn tussen de ontdekking en het gebruik van deze elementen en optredende verstoringen in lichaam en psyche van de mens.  Dianne Sommers verwijst naar 'het midden' waarin het evenwicht gevonden moet worden. Wanneer het hart stabiel wordt ontstaat er scherpte in het denken en vitaliteit in het lichaam. Leo Duivenvoorden,  homeopaat, zal als dagvoorzitter de samenhang tussen de natuurkundige en de taoïstische visie voor ons in beeld brengen. Wat is de oorzaak van ziekte, geestelijk en lichamelijk? Waardoor ontstaan verstoringen van dat evenwicht? Wat zijn de middelen tot herstel?

Dr.  Jan Scholten  is arts, homeopaat en onderzoeker. Hij zal deze dag spreken over de ontdekking van de lanthaniden als elementen voor deze tijd.  Hij vertelt hoe opmerkelijk het is dat de ontdekking van bepaalde metalen in de mensheidsgeschiedenis, gelijke tred houdt met de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Een laatste voorbeeld daarvan ontdekte Jan Scholten. Veel mensen  in onze tijd zijn bezig met hun zelfstandigheid, hun individualiteit. Ze willen hun eigen weg gaan. Jammer genoeg stuiten ze daarbij op steeds terugkerende problemen. Dit kan zich uiten in auto-immuunziekten, typisch ziekten van deze tijd. Lanthaniden zijn scheikundige elementen in het periodieke systeem die in de loop van de 19e eeuw gevonden zijn. Ze komen, zoals de meeste metalen, niet in zuivere vorm voor in de natuur. Samen met nog twee andere elementen worden deze vaak de 'zeldzame aarden' genoemd. In zijn onderzoek en het baanbrekende werk  Secret Lanthanides  toont Jan Scholten aan dat hiermee in homeopathisch opzicht bijzondere resultaten kunnen worden behaald. Lanthaniden zijn dus echt middelen van deze tijd; zij kunnen een hulp zijn voor de specifieke problematiek van onze modere samenleving.

Drs. Dianne Sommers is filosoof, acupuncturist en fysiotherapeut en gaat in op de belichaamde geest, die de grondslag vormt van het Chinese medische denken.  In het Chinese denken is het wezen van de mens afkomstig uit twee werelden. Zijn lichaam komt voort uit de Aarde; een kluit weerbarstige klei voorzien van een hart om het geestesaspect vanuit de Hemel te kunnen ontvangen. Hiermee kent de mens het vermogen om zich met de hogere dimensies te verbinden en deze als bron van het leven te kunnen ervaren. 

Een belangrijk deel van ons mens-zijn houdt in dat we in balans dienen te blijven met deze duale natuur. De vijf geestelijke aspecten van de mens (shen) zijn geworteld in de diverse orgaansystemen van het lichaam. Alles wat in en rondom de mens plaatsvindt activeert de geestelijke aspecten waardoor ontwikkeling en transformatie van het innerlijk tot stand komt. De directe ervaringen van de mens met de wereld werken steeds door op zowel het lichaam als de geest. Vanuit het fysieke lichaam worden de emoties en geestelijke aspecten beïnvloed, vanuit de geesteskwaliteiten wordt het lichaam gestuurd.

Dianne Sommers laat zien hoe d e vijf geesten (de vijf shen) de mens de mogelijkheid geven een eigen ontwikkelingsweg te gaan, een pad (dao) dat het potentieel van de individuele persoonlijkheid tot uitdrukking kan brengen. De vijf shen helpen de mens om veranderingen op bewuste wijze door te voeren en zo zijn bestemming te vervullen.  Gezondheid kan benoemd worden als een toestand waarin we in staat zijn om een bepaalde lichamelijke, mentaal-emotionele en spirituele balans te behouden, een disbalans als een verstoring in de individuele expressie. In een therapie streven sommigen naar vermindering van hun fysieke of emotionele pijn, anderen zijn juist op zoek naar een helingsproces waardoor een verdere spirituele groei mogelijk wordt gemaakt. In de Chinese geneeskunde zijn zowel de geestelijke als de lichamelijke symptonen aanwijzingen voor de plaats van een energetische verstoring. Wanneer de basis van het probleem herkend kan worden, kan ondersteuning gerichter plaatsvinden door de energiestroom op passende wijze te benaderen.

Wanneer de vijf geesten tot volle expressie worden gebracht is er contact met het innerlijk weten, met een verbinding die het mogelijk maakt om een leven te leiden dat beantwoordt aan de individuele bestemming van de mens. Wanneer men van het pad afraakt en de eigen dao niet meer gevolgd kan worden, kan ziekte optreden. Symptomen en klachten op de verschillende niveaus geven de aanwijzingen welk orgaansysteem en geestesaspect moeizamer functioneren.

Programma

9.45 Aanloop en koffie
10.15 Opening en inleiding Leo Duivenvoorden
10.30 Voordracht Jan Scholten
11.15 Muziek Maarten Mestrom (klarinet)
  korte pauze
11.30 Uitwisseling met Jan Scholten
12.45 Lunch
14.00 Voordracht Dianne Sommers
14.45 Muziek
korte pauze
15.00 Uitwisseling met Dianne Sommers
15.45 Muziek en afsluiting Leo Duivenvoorden
16.00 Thee
 

Aanmelden

 
Aanmelden door middel van het inschrijfformulier op deze site.
Betalen via bank op IBAN NL35 ABNA 05928688 77 t.n.v. Stichting Rozenkruis, Haarlem,
of contant aan de zaal.

 

Locatie: 
Conferentiecentrum Noverosa
Badweg 12
8085 RL Doornspijk
Nederland
Datum: 
zaterdag, september 12, 2015 - 10:15