Zien voorbij je ogen

Over de aard van de werkelijkheid
Herman van Praag: 
hoogleraar psychiatrie
Pieter van der Ree: 
architect
Pieter Haasnoot: 
innovator
Jos Oehlen: 
beeldend kunstenaar
Hannie te Grotenhuis: 
moderator
Locatie: 
Conferentiecentrum Renova, Bilthoven
Datum: 
16 januari
Kosten: 
€40,00 incl. lunch en bundel, studenten €15,00 naar bankrek. NL35ABNA0592868877, of contant aan de zaal

Een symposion dag op het conferentiecentrum Renova over het fascinerende thema: “Hoe moeten wij de wereld waarin we dagelijks leven eigenlijk zien?“

Herman van Praag, Pieter van der Ree, Pieter Haasnoot en Jos Oehlen gaan op deze dag spreken over wat en hoe wij waarnemen. Waaruit bestaat onze werkelijkheid?

Is het de werkelijkheid die ons bepaalt of zijn wij het, die de werkelijkheid bepalen door onze waarneming? Is er wel een objectieve werkelijkheid? Is er een hogere, geestelijke vorm van werkelijkheid die ons kan inspireren waardoor bijvoorbeeld natuurkundige ontdekkingen gedaan worden, kunstwerken ontstaan of geweldige muziek en literatuur wordt gecreëerd? Wat betekent het voor ons wanneer wij er van uitgaan dat materie niet uit vaste stof bestaat? Dat materie de uitdrukking van geest, of energie is? Dat bewustzijn misschien wel de bouwer is van onze werkelijkheid en wij deze dus zelf kunnen veranderen, omdat de werkelijkheid een continu bewegend geheel is… Welk vuur ligt ten grondslag aan zulk een veranderings- en scheppingsproces van de werkelijkheid en houdt het continu bewegende zijn gaande?

Werkelijkheid is dat wat, wanneer je ophoudt erin te geloven, niet weggaat.

Philip K. Dick

Portretten van de sprekers

Herman van Praag gaat in op de essentie van het religieuze, dat een component van het mens zijn is. Het innerlijk begrepen geloven waarborgt een grootser perspectief dat boven grenzen uitgaat, en zonder dat besef dreigt er een samenleving zonder hart. 

Pieter van der Ree laat met beelden zien hoe organische en geestelijke patronen uitdrukking vinden in natuur en cultuur. Door het zien van deze inspirerende patronen en vormen kunnen wij tot het inzicht komen dat wij zelf de architect kunnen zijn van onze eigen werkelijkheid.

Pieter Haasnoot vertelt over de zich in hoog tempo veranderende en ontwikkelende techniek en de inzichten in de wetenschap waardoor een nieuwe manier van denken en kijken naar de werkelijkheid ontstaat. Handelen nu is al de toekomst...

Jos Oehlen gaat vanuit de inzichten van de kwantummechanica met ons een zoektocht ondernemen naar ‘de ene punt’, dat ‘niets’ waaruit alle atomen van ons lichaam, de aarde en de sterren in het fysieke universum zijn voortgekomen. Deze ene punt is als een niet-deeltje dat doet verschijnen wat er verschijnen moet, het is de kracht van het leven.  

Een dag met beeld, muziek, filmfragmenten, uitwisseling en een vegetarische lunch.

                           Meld u aan via het inschrijf formulier op deze pagina!

 

Elke morgen, elke keer wanneer we ontwaken en ons bewustzijn weer via onze ogen binnensluipt, kunnen we ons weer verwonderen over de werkelijkheid van de schepping, de mensen, de schoonheid en de Bergrede.

Max Oldenshaw

Programma

Inloop en ontvangst met koffie vanaf 9.30

10.15 uur opening door Hannie te Grotenhuis, moderator

10.30 uur voordracht Pieter van der Ree - muzikaal intermezzo -

11.30 uur voordracht Herman van Praag - muzikaal intermezzo - korte uitwisseling

13.00 uur vegetarische lunch

14.00 uur voordracht Pieter Haasnoot - muzikaal intermezzo -

15.00 uur voordracht Jos Oehlen - muzikaal intermezzo -  

16.00 uur thee met gebak

Locatie: 
Conferentiecentrum Renova
Maartensdijseweg 1
3723 MC Bilthoven
Nederland
Datum: 
zaterdag, januari 16, 2016 - 10:15