blog

Koning Arthur: feit en fictie

Door André op vr, 04/27/2018 - 08:02

 

Er is een groot verschil tussen de feitelijke koning Arthur en de koning Arthur uit de legenden. Het wordt nu algemeen aanvaard dat de allereerste Arthurverhalen in Welsche gedichten en oude manuscripten toegeschreven kunnen worden aan nog vroegere volkshelden en dat Arthurs naam daar later aan is toegevoegd. De echte Arthur kan waarschijnlijk het beste worden uitgelegd als een aanvoerder die in staat was de diverse Britse groepen te verenigen om gezamenlijk weerstand te bieden aan de invasie van de Saksen aan het begin van de zesde eeuw. 

Korte levensbeschrijving van Gurdjieff - voorwoord van ‘Gesprekken met G.I. Gurdjieff’ door Jeanne de Salzmann

Door André op vr, 04/27/2018 - 07:47

 

 

 

Ruim dertig jaar na zijn dood komt de naam van George Ivanovitsj Gurdjieff (1866-1949) uit een achtergrond vol tegenstrijdigheden naar voren als een van de grote geestelijke meesters die in overgangstijden verschijnen in de geschiedenis van de mensheid. Gedreven door een scherp inzicht in de richting die door de hedendaagse beschaving is ingeslagen, stelde hij zich tot taak zijn tijdgenoten te confronteren met de noodzaak van innerlijke ontwikkeling waarom zij zich bewust zouden worden van de werkelijke betekenis van hun bestaan op aarde. Met de grote lijnen van zijn leven zijn de lezers van zijn werk vertrouwd geworden en wel zeer speciaal door zijn Ontmoetingen met bijzondere mensen.

Boekbespreking ‘Het mysterie rondom Francis Bacon’ van Jaap Ruseler - Was hij Shakespeare?

Door André op wo, 04/25/2018 - 16:42

 

Al sinds de zeventiende eeuw wordt er gespeculeerd over wie nu eigenlijk de auteur is geweest van de Shakespeare-toneelstukken en Shakespeare- sonnetten. Nog steeds worden ze opgevoerd en gelezen, en dat is natuurlijk niet voor niets. Kwalitatief staan zij op eenzame hoogte in de Europese cultuurgeschiedenis. 

Zeker, er was in Stratford-upon-Avon een toneelspeler William Shakspere, maar had zo iemand uit het volk de opleiding, de eruditie, de taalvirtuositeit, de kennis van de klassieken, en het psychologisch inzicht die nodig waren om zo’n oeuvre tot stand te brengen? Het is voor zeer velen altijd de grote vraag geweest. In het boek Het mysterie rondom Francis Bacon brengt de auteur na 28 jaar onderzoek samen wat veel wetenschappers gedurende de afgelopen vier eeuwen hebben uitgezocht en ontdekt over de werkelijke auteur. Zij komen tot de onontkoombare conclusie dat het Francis Bacon moet zijn geweest, de niet erkende zoon van koningin Elisabeth I. 

Diashow met sprekers op het symposion gewijd aan het Ware

Door André op ma, 04/23/2018 - 17:55

 

De bovenstaande diashow toont foto’s van de sprekers op symposion gewijd aan het Ware, dat werd georganiseerd door stichting Rozenkruis op zaterdag 14 april op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Dit was het derde en laatste symposion in een reeks over het Schone, het Goede en het Ware. De voordrachten van deze drie symposia worden uitgegeven in een boek van de symposionreeks van Rozenkruis Pers.

De graal in het heden - gedeelten uit ‘Het Rozenkruis en het mysterie van de graal - symposionreeks 7

Door André op zo, 04/22/2018 - 07:27

 

De vele verhalen, sagen en legenden die om het motief van de graal verweven zijn, spreken van een queeste, een zoektocht naar de heilige graal, waaraan genezende en bovennatuurlijke krachten worden toegeschreven. De mysteriefiguur Hermes Trismegistus sprak van het goddelijke mengvat, een krater, een graalbeker met de krachten van de geest gevuld, omlaag gezonden tot genezing van de mensheid. 

 

Door alle tijden heen werd de graal gezien als de verbindende schakel tussen de eeuwigheid en de tijd. Enerzijds als een beschermd levensgebied waar de zoekende ziel, na vele aardse weerstanden te hebben overwonnen, haar weg naar de eeuwigheid vindt, anderzijds als goddelijke kracht die de mens geneest van zijn fundamentele ziekte en van de dood, en hem

Jos Kessels over ideeën en de ideeënleer van Plato in hoofdstuk 1 van zijn boek ‘Socrates, maak muziek!

Door André op za, 04/07/2018 - 10:06

 

Hieronder volgt een deel uit hoofdstuk 1 van het boek 'Socrates, maak muziek' van Jos Kessels. Op zaterdag 14 april 2018 verzorgt hij in Bilthoven een voordracht op het symposion gewijd aan het Ware van Stichting Rozenkruis.

 

Als ik naga wanneer ik voor het eerst in contact kwam met ideeën, begint het al met mijn vroegste herinnering. Die dateert, denk ik, van toen ik drie was. Het is zomer en ik rijd op mijn driewielertje over het pad achter in de tuin. Helemaal aan het einde, bij de kersenboom en het kippenhok, maakt het pad een bocht, en midden in die bocht zit een bultje in het pad, een kleine verhoging, met daarvoor los zand. Ik zet aan om eroverheen te komen, maar blijf steken in het losse zand. Ik rijd terug, probeer het opnieuw, en nog eens, en nog eens, maar steeds blijft mijn voorwiel steken. Zoals het een peuter betaamt, raak ik boos en

Video-impressie van een voorjaarssymposion in Bilthoven over Boeddha

Door André op do, 04/05/2018 - 09:31

 

Aan de hand van het leven en de tijdloze wijsheid van Boeddha en het boeddhisme werd op dit symposion in woord en beeld uitgedragen hoe de mens van de 21e eeuw de verborgen Boeddha-natuur in zichzelf werkzaam kan laten worden om zichzelf en de medemens werkelijk van dienst te kunnen zijn. De rode draad in het programma werd

Valentinus over de opstanding, symposionreeks 10

Door André op do, 04/05/2018 - 09:20

 

Het Licht der wereld wordt niet gevonden in geschriften, teksten, hoe schoon ook; wanneer wij ons daaraan vastgrijpen dansenden we het licht alleen van horen zeggen; het zal moeten worden vrijgemaakt in levende mensen, in mensenharten, nu, in dit heden. Daarin lag de grootheid van Valentinus, iedere letter van hem getuigt daarvan. 

 

Het was de zendingen van de velen die na hem kwamen in de Pisces-era, en die, dikwijls onder zware verdrukking, hun bloed gaven voor de verwerkelijking van de Christus-essentie. De Mysteriën, zij zijn openbaar geworden en zij

Schoonheid is verzet, lezing van kunstfilosoof Francis Smets op het symposion gewijd aan het schone

Door André op di, 04/03/2018 - 15:49

 

 

 

De bovenstaande video bevat de integrale voordracht 'Schoonheid in verzet' die de Vlaamse kunstfilosoof Fancis Smets hield op het symposion gewijd aan het schone, dat Stichting Rozenkruis organiseerde op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven op zaterdag 17 juni 2017. Het beluisteren van deze lezing is een goede voorbereiding voor deelname aan het symposion gewijd aan het ware, dat op dezelfde locatie wordt gehouden op zaterdag 14 april 2018. Hieronder volgt het begin van de tekst. De volledige tekst zal worden gepubliceerd de uitgave van de symposionreeks over het schone, het goede en het ware, dat gratis beschikbaar wordt gesteld aan deelnemers aan één, twee of drie van de gehouden symposia.  

 

Ik wil het hebben over drie verbazingwekkende feiten, die hier speciaal op deze dag van belang zijn, want we hebben het over drie aspecten: het goede, het ware en het schone. Als ik kijk naar de kunstwereld - dan dan bedoel ik de curatoren, de critici en de kunstenaars zelf - dan stel ik vast dat aan het begin van de jaren zestig schoonheid een verboden begrip was. Het was voor een theoreticus zoals ik verboden over schoonheid te spreken, en ook kunstenaars beschouwden in hun praktijk schoonheid ook als een verboden begrip. Dat was eigenlijk het grote kenmerk van

Het omvangrijke werk van William Shakespeare - pseudoniem van Francis Bacon - voordracht van Jaap Ruseler

Door André op di, 04/03/2018 - 11:53

 

 

Op 28 maart 2018 verscheen het boek bij uitgeverij De Morgenster Het mysterie rond Francis Bacon - Was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij de denkwereld van de klassieke rozenkruisers? van Jaap Ruseler. Daarin betoogt hij onder meer dat de naam William Shakespeare één van de vele synoniemen was van de Engelse staatsman, filosoof en wetenschapper Francis Bacon. In 2010 was al een uitgave van de symposionreeks uitgekomen, nummer 21 met de titel Het onzegbare in het werk van William Shakespeare. Daarin is onder andere een voordracht van Jaap Ruseler opgenomen. Hieronder volgt een gedeelte uit die voordracht.

 

Graag zou ik in deze voordracht enige ervaringen en gedachten met u delen over William Shakespeare en zijn werk. Doel daarbij is dit in een groter verband plaatsen, waardoor we het kunnen zien als een belangrijk aspect van een mensheidsvernieuwende impuls die rond het jaar 1600 plaatsvond. 

 

Beroepsmatig was ik

Pagina's