Video-impressie van een voorjaarssymposion in Bilthoven over Boeddha

Door André op do, 04/05/2018 - 09:31

 

Aan de hand van het leven en de tijdloze wijsheid van Boeddha en het boeddhisme werd op dit symposion in woord en beeld uitgedragen hoe de mens van de 21e eeuw de verborgen Boeddha-natuur in zichzelf werkzaam kan laten worden om zichzelf en de medemens werkelijk van dienst te kunnen zijn. De rode draad in het programma werd

gevormd door de zogeheten drie juwelen van wijsheid die zijn aangekondigd als:boeddha (ontwaakte) als ontsteker van het Licht dharma (leer) als gids sangha (broederschap) als voertuig.

Boeddha, dharma en sangha worden al genoemd in de dhammapada, een van de oudste geschiften in de boeddhistische traditie. Siddharta Gautama Boeddha droeg uit dat de mensheid het beste geholpen kan worden door drie aspecten harmonisch met elkaar te verbinden: boeddha (ontwaakte), dharma (leer) en sangha (groep). Dat zijn de drie juwelen van wijsheid waartoe men zijn toevlucht toe neemt, zijn vertrouwen in stelt en zich aan kan vasthouden.

Prof.dr. André van der Braak, bijzonder hoogleraar boeddhistische filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens zen-leraar, hield als gastspreker een voordracht met de titel: ‘Dharma, de bevrijdende leer die leidt tot wijsheid voorbij alle wijsheid’. Stichting Rozenkruis organiseerde het symposion op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Het was het derde symposion in een reeks van zeven over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen en hun actuele betekenis in de sterk veranderende samenleving. De video geeft een indruk van het symposion.

  1. Boeddha, geest van het universum
  2. Dharma, Dharma, de bevrijdende leer van de wijsheid voorbij alle wijsheid
  3. Sangha, de gemeenschap

De drie juwelen van het Pad

'Uit onwetendheid ontstaat onderscheiding, uit onderscheiding bewustzijn (ik-bewustzijn),uit bewustzijn naam-en-vorm, uit naam-en-vorm de zes verbindingen(vereenzelviging), uit de zes verbindingen aanraking, uit aanraking aandoeningen (gehechtheid), uit aandoening dorst (begeerte), uit dorst hechten, uit hechten worden, uit worden geboorte,uit geboorte ouderdom en dood, smart,klagen, leed, bekommernis en vertwijfeling' Boeddha

'Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden.Hoe peilloos de oorzaak van lijden ook is, ik beloof die steeds weer opnieuwgeheel en al op te heffen.' Boeddha

Het boekje met de voordrachten, Symposionreeks 28, is nog verkrijgbaar. Het heeft de titel Alle verandering komt tot rust in Boeddha, de geest van het universum.