Cursussen

Gnosis: Universeel Bewustzijn

cursus
Locatie: Torenkamer St. Elisabeth, Geweldigershoek 39, 7201 NC Zutphen
 

Archief

Gnosis, naar het hart van de filosofie (Zwolle)

cursus

Cursus: Gnosis, naar het hart van de filosofie   

Aanvang: maandag 26 september 2022, 19:00 - 21:00 h, 12 maal om de week

Gnosis de filosofie van het hart

cursus

Sedert Socrates – maar ook ver daarvoor – zijn er door de tijd heen altijd mensen geweest die zich lieten inspireren door Sophia, wat “wijsheid” betekent. Zij lieten zich niet alleen inspireren maar zij getuigden ook van haar. Wat deze mensen bezielde is het onderwerp van deze cursus:

“Van Wijsheidsstromen naar innerlijke Wijsheid”.

 

CURSUS GNOSIS: UNIVERSEEL BEWUSTZIJN (Zutphen)

cursus

 

De gnostieke wijsbegeerte aan de hand van klassieke geschriften en kunstwerken

Aanvang: donderdag 6 oktober 2022, 13:30 - 15:30 h  

Gnosis: naar het hart van de filosofie

cursus Zwolle

Sinds het beschikbaar komen, eind vorige eeuw, van de vertalingen van de Nag Hammadi geschriften, waaronder de evangeliën van Thomas, Filippus en van de Waarheid, mogen publicaties over de gnosis -

Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid - de weg van de Gnosis

cursus Zutphen

Sinds het beschikbaar komen, eind vorige eeuw, van de vertalingen van de Nag Hammadi geschriften, waaronder de evangeliën van Thomas, Filippus en van de Waarheid, mogen publicaties over de gnosis -

Gnosis: naar het hart van de filosofie

cursus Amersfoort

Waar leef ik voor? Wat is de essentie van ons leven? Waar kom ik vandaan?

Gnosis: naar het hart van de filosofie

cursus Alkmaar

Kent u Sophia? Haar naam staat voor “wijsheid” en al meer dan 2500 jaar wordt zij geroemd.

Van Wijsheidsstromingen naar innerlijke Wijsheid, de weg van de Gnosis

cursus Zutphen

Deze cursus bestaat uit 12 lessen die om de week gegeven worden.

Gnosis: naar het hart van de filosofie

cursus Zwolle

 

Deze cursus bestaat uit 12 lessen die om de week gegeven worden.

 

Filosofie, de weg van de Gnosis

cursus Zwolle

De cursus beoogt de cursisten bekend te maken met de algemene uitgangspunten van de gnostieke wijsbegeerte en deze te onderkennen en toe te lichten in de te behandelen voorbeelden.

Gnosis Lichtende bakens in de tijd

cursus Alkmaar

 

Dit is deel 2 van de cursus 'Naar het hart van de filosofie'.

GNOSIS: NAAR HET HART VAN DE FILOSOFIE

cursus Zutphen

Als een stroom van liefde en wijsheid licht de gnosis op in de geschiedenis van de mensheid.

Gnosis: naar het hart van de filosofie

cursus Zutphen

Aan de hand van bronmateriaal worden de kenmerken en tijdloze zeggingskracht van de Gnosis verkend.

Filosofie - de weg van de Gnosis

cursus Zwolle

Iedereen met interesse in filosofie in het algemeen en de gnostiek in het bijzonder is welkom bij deze Cursus Filosofie aan de Volksuniversiteit Zwolle.

Van Wijsheidsstromen naar Innerlijke Wijsheid - Naar het hart van de filosofie

cursus Schoorl

Sedert Socrates - maar ook ver daarvoor - zijn er door de tijd heen altijd mensen geweest die zich lieten inspireren door Sophia, wat “wijsheid” betekent.

Gnosis en Nag Hammadi

cursus Alkmaar

Deze cursus wordt gegeven aan de volksuniversiteit van Alkmaar, gevestigd in het OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.