Filosofie, de weg van de Gnosis

Datum: 
maandag, oktober 1, 2018 tot maandag, april 1, 2019
Locatie: 
Volksuniversiteit Zwolle
Cibap
Nijverheidstraat 11
8031DZ Zwolle
Nederland
Prijs: 
€240.00
Tijd: 
19:00 tot 20:30
Docent(en): 
Johan van der Cammen en enkele gastdocenten

De cursus beoogt de cursisten bekend te maken met de algemene uitgangspunten van de gnostieke wijsbegeerte en deze te onderkennen en toe te lichten in de te behandelen voorbeelden.

Als een stroom van liefde en wijsheid licht de gnosis op in de geschiedenis van de mensheid.
In de cursus Filosofie, de weg van de Gnosis worden de universele kenmerken van de gnostieke wijsbegeerte belicht aan de hand van oorspronkelijke teksten. Dan blijkt dat deze teksten nog niets aan zeggingskracht en actualiteit verloren hebben. De eerste zes lessen van de cursus behandelen de wijsheid van Lao Tze, die is vastgelegd in de Tao Teh King. In de tweede helft van de cursus wordt het gnostieke karakter getoond van respectievelijk de Parzival van Wolfram von Eschenbach, de Divina Comedia van Dante, Hamlet van Shakespeare, de schilderkunst van Rembrandt, de Faust van Goethe en de Zauberflöte van Mozart.

De cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum. Er is geen voorkennis vereist. Voor meer informatie over het Lectorium Rosicrucianum zie: rozenkruis.nl en stichtingrozenkruis.nl. De eerste avond is een vrijblijvende kennismakings-les.

Docent: Johan van der Cammen en enkele gastdocenten. Johan van der Cammen (1952) verzorgt sinds 15 jaar cursussen over de gnostieke wijsbegeerte aan diverse Volksuniversiteiten.

Lesonderwerpen per week:

les

datum

onderwerp

1

1/10

De kenmerken van de gnostieke wijsbegeerte. De aard van Tao.

2

15/10

Yin en Yang

 

 

Herfstvakantie

3

5/11

De tweevoudigheid van de mens

4

19/11

Wu Wei, het befaamde “niet-doen” van Lao Zi

5

3/12

Innerlijke versus uiterlijke wet

6

17/12

Het Pad (Tao) in de praktijk

 

 

Kerstvakantie

7

14/1

Faust van Goethe

8

28/1

Hamlet van Shakespeare

9

11/2

Parzival van Wolfram von Eschenbach

 

 

Voorjaarsvakantie

10

4/3

Het Licht bij Rembrandt

11

18/3

Divina Comedia van Dante

12

1/4

Zauberflöte van Mozart

De volgorde waarin de onderwerpen in de tweede helft van de cursus behandeld zullen worden hangt mede af van de beschikbaarheid van de gastdocenten en is daarom nog niet definitief.

Per les worden hand-outs verstrekt. Deze hand-outs kosten € 8 (inclusief map) en dit bedrag dient bij de eerste les te worden voldaan.