Gnosis de filosofie van het hart

Datum: 
woensdag, september 28, 2022 tot woensdag, maart 22, 2023
Prijs: 
€180.00
Tijd: 
19:00-21:00

Sedert Socrates – maar ook ver daarvoor – zijn er door de tijd heen altijd mensen geweest die zich lieten inspireren door Sophia, wat “wijsheid” betekent. Zij lieten zich niet alleen inspireren maar zij getuigden ook van haar. Wat deze mensen bezielde is het onderwerp van deze cursus:

“Van Wijsheidsstromen naar innerlijke Wijsheid”.
Zij spraken bijna allemaal over de aanwezigheid van een innerlijk weten, de hoeksteen van hun levensfilosofie en noemden deze inspiratiebron “gnosis” – Grieks voor “kennis”.
Gnosis is als innerlijke inspiratiebron in ieder mens aanwezig.
Deze cursus laat in twaalf lessen de Weg van de Gnosis door de Westerse geschiedenis heen zien.
De cursus is ontwikkeld binnen de Internationale School van het Gouden Rozenkruis.
 

Lesprogramma 

GNOSIS 2022-23

28 september

DE GRIEKSE FILOSOFEN, de voorgangers van Socrates

12 oktober

DE GRIEKSE DENKERS, Socrates, Plato en Aristoteles

26 oktober

DE OORSPRONG VAN DE GNOSIS, Christelijke Gnosis, Joodse Gnosis en de Hermetische Gnosis

9 november

HERMES TRESMEGISTOS, Vader der Filosofen

23 november

 MANI

7 december

BOGOMIELEN EN KATHAREN

11 januari

RENAISSANCE, Synthese van het gnostiek christendom en de klassieke wijsbegeerte

25 januari

DE REFORMATIE

8 februari

DE KLASSIEKE ROZENKRUISERS De grondslag van het gnostieke bewustzijn

22 februari

DE STOICIJNEN

8 maart

HET MYSTERIE VAN HET HART

22 maart

DE AQUARIUS MENS / HET MYSTERIE VAN HET BREIN

 
De cursus telt in totaal 12 lessen en wordt om de week gegeven. 

Open Dag
Ter oriëntatie op de cursus die u wilt gaan volgen, kunt u onze Open Dag op zaterdag 3 september a.s. bezoeken. Klik hier voor actuele informatie over de Open Dag.

 
Praktische cursusinformatie
Inschrijving: Inschrijven Gnosis
Tijden: Gnosis in alle tijden op woensdagavond 19.00 – 21.00 uur. Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.
Prijs: De totale kosten voor deze cursus van 12 lessen van 2 uur bedragen € 169,00. Het cursusmateriaal wordt door de docent verzorgd en per les uitgedeeld. De prijs voor verzamelmap en syllabi bedraagt € 15,00 en dient aan het begin van de eerste les te worden voldaan.
Locatie: O.S.G. Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
Docenten: De cursus wordt verzorgd door docenten die verbonden zijn aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, zie www.rozenkruis.nl.
Dhr. René Stevelink e-mail: r.g.m.stevelink@planet.nl
Dhr. Mark Lindhout e-mail: m.a.lindhout@planet.nl