Gnosis: naar het hart van de filosofie

Datum: 
maandag, oktober 4, 2021 tot maandag, april 4, 2022
Locatie: 
CIBAP
Nijverheidstraat 11
8031 DZ Zwolle
Nederland
Prijs: 
€275.00
Tijd: 
19.00 - 21.00
Docent(en): 
Johan van der Cammen en Gerard Olsthoorn

 

Sinds het beschikbaar komen, eind vorige eeuw, van de vertalingen van de Nag Hammadi geschriften, waaronder de evangeliën van Thomas, van Filippus en van de Waarheid, mogen publicaties over de gnosis - de kennis van het hart - zich verheugen in een levendige belangstelling.

Maar de bibliotheek van Nag Hammadi is zeker niet onze enige bewaard gebleven bron van gnostieke wijsheid. Vanaf Socrates tot op de huidige dag zijn er steeds mensen geweest die werden geïnspireerd door de gnosis en ervan getuigden. Een aantal hiervan worden dit cursusjaar behandeld.

Daarvoor is een selectie gemaakt uit de achttiendelige cursus "Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid - De weg van de gnosis" volgens onderstaand rooster. De Romeinse cijfers verwijzen naar de hoofdstukken.

Inschrijven kan u bij de Volksunivbersiteit Zwolle hier.

Bekijk hier de trailer voor deze cursus.


Lesonderwerpen per week:

 • 4/10 I Inleiding: algemene kenmerken van de gnostieke wijsbegeerte
 • 18/10 Herfstvakantie
 • 25/10 II + III De Griekse filosofen vóór Socrates: Pythagoras, Herakleitos. De Griekse denkers Socrates, Plato en Aristoteles
 • 8/11 IV De oorsprong van de gnosis: de christelijke gnosis, de joodse gnosis en de hermetische gnosis
 • 22/11 VI Mani
 • 6/12 VIII Het Keltische Christendom in Ierland. Pelagius en Augustinus
 • 20/12 IX Denken en Mystiek in de Middeleeuwen I. Voorbereidende stromingen en bepalende invloeden. De vertroosting van de filosofie van Boëthius
 • 03/01 Kerstvakantie
 • 17/1 X + XI Denken en Mystiek in de Middeleeuwen II. De mystieken: overgang naar de moderne tijd. Suso en Tauler
 • 31/1 XII Renaissance: Synthese gnostiek christendom en klassieke wijsbegeerte
 • 14/2 XIV + XV De Klassieke Rozenkruisers I: De grondslag van het gnostieke bewustzijn. De Klassieke Rozenkruisers II: het tijdsbeeld
 • 21/02 Voorjaarsvakantie
 • 7/3 XVI Rede of Innerlijke Oriëntering? Immanuel Kant
 • 21/3 XVII Gnostiek bewustzijn. Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Max Heindel
 • 4/4 XVIII De Aquariusmens. Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri
 • 25/4 Reserve-avond

Als lesmateriaal is de complete achttiendelige cursus beschikbaar. De cursusmap à € 20 wordt afgerekend met de docent. Een cursusmap, voor het opbergen van de hand-outs die per les worden verstrekt, kan tegen kostprijs worden aangeschaft.

Deze cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum. Voor meer informatie zie www.rozenkruis.nl en www.stichtingrozenkruis.nl.


** Vanaf les 7 is het mogelijk voor cursisten die vorig seizoen vanwege corona de lessen niet meer konden volgen in te stromen tegen een gereduceerd tarief. Neem hierover contact op met de administratie **