Gnosis en Nag Hammadi

Datum: 
woensdag, oktober 4, 2017 tot woensdag, februari 7, 2018
Locatie: 
OSG Willem Blaeu
Robonsbosweg 11
1816MK Alkmaar
Nederland
Prijs: 
€175.00

Deze cursus wordt gegeven aan de volksuniversiteit van Alkmaar, gevestigd in het OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.

Op 16 december 1945 vond Muhammed Ali al-Samman, op zoek naar teelaarde in Nag Hammadi, een kruik met meer dan vijftig oude geschriften. Over een aantal van deze geschriften gaat de cursus “Gnosis en Nag Hammadi” in negen lessen.
In de ruimste zin betekent gnosis: “het intuïtieve weten” of “kennis van het hart”. Dat innerlijk weten is even oud als de mensheid en niet gebonden aan tijd of cultuur. Meer afgebakend tot ‘gnosticisme’ is gnosis een filosofisch-religieus systeem dat in de eerste eeuwen van onze jaartelling binnen het christendom opbloeide. Twee kernpunten vormen dat gnosticisme dat ook in onze tijd weer bloeit: de ware God is niet gelijk aan de schepper-god van hemel en aarde; en in ieder mens is een vonk van die ware God aanwezig. Bewustwording van die Godsvonk verlost de mens uit zijn illusoire wereld die hij in zijn onbewuste staat-van-zijn als de enige werkelijkheid ervaart.

Open Dag
Open Dag op zaterdag 9 september 2017 van 11:00 uur tot 15:00 uur, in het OSG Willem Blaeu in Alkmaar.

  Inschrijven Gnosis en Nag Hammadi
Datum, tijd: Vanaf woensdag 4 oktober 2017. De lessen beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Er is een koffie-/theepauze van 19.50 uur tot 20.10 uur.
Prijs: De totale kosten voor deze cursus bedragen € 175,00. Aan het begin van de cursus ontvangt u een ringband en aan het einde van elke les ontvangt u een syllabus van de besproken teksten en bronnen.
Locatie: OSG Willem Blaeu, Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar.
De lesonderwerpen die behandeld zullen worden:
Les Datum Onderwerp 
1 04-10-2017 Het vroegste Christendom van 30 tot 70 na Christus
2 18-10-2017 De scheppingsmythe van Valentinus
3 01-11-2017 Evangelie van Thomas
4 15-11-2017 Evangelie van Filippus
5 29-11-2017 Evangelie van Maria / Evangelie van Judas
6 13-12-2017 Evangelie van de Waarheid
7 10-01-2018 Valentinus en de Pistis Sophia
8 24-01-2018 Hermes Trismegistos
9 7-02-2018 Brief van Rhegius over de Opstanding / Nag Hammadi in het nu: hedendaags gnosticisme