Gnosis: Universeel Bewustzijn

Datum: 
donderdag, september 28, 2023 tot donderdag, maart 14, 2024
Prijs: 
€240.00
Tijd: 
13:30 - 15:30 uur
Docent(en): 
Johan van der Cammen en Gerard Olsthoorn
Locatie: Torenkamer St. Elisabeth, Geweldigershoek 39, 7201 NC Zutphen
 
In de cursus Universeel Bewustzijn wordt de gnostieke wijsbegeerte benaderd en belicht aan de hand van oorspronkelijk bronmateriaal. Na een algemene introductie wijden we vier bijeenkomsten aan de oer-gnosis van de Egyptische Hermes Trismegistos. De scheppingsmythe van de in Alexandrië geschoolde Valentinus vormt de opmaat tot drie bij Nag Hammadi gevonden evangeliën: dat van Filippus, van Thomas en van De Waarheid. De cursus wordt afgerond met drie bijeenkomsten gewijd aan het eertijds in Occitanië florerende Katharisme.
 
De cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum (www.rozenkruis.nl).
Er is geen voorkennis vereist, de eerste middag is een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst.
 
Onderwerpen per week
HERMES TRISMEGISTOS
1
28/Sep Inleiding - algemene kenmerken van de gnostiek
2
12/Oct Tabula Smaragdina - zo boven, zo beneden
3
26/Oct Corpus Hermeticum boek 1: Pymander
4
09/Nov Corpus Hermeticum boek 14: de geheime rede op de berg
5
23/Nov De Castigatione Animae: vermaning van de ziel
NAG HAMMADI
6
07/Dec De scheppingsmythe van Valentinus
7
21/Dec Het Evangelie van Filippus
Kerstvakantie
 
8
18/Jan Het Evangelie van Thomas
9
01/Feb Het Evangelie van de Waarheid
KATHAREN
10
15/Feb De Kathaarse scheppingsmythe
11
29/Feb Het getuigenis van Peire Garcias
12
14/Mar De inquisitie en het bloeien van de laurier na 700 jaar
 
Inschrijven: rechtstreeks bij de docent, Johan van der Cammen via: jcjmvandercammen@gmail.com.
De prijs van de cursus bedraagt € 240 voor 12 bijeenkomsten van 2 uur (excl cursusmap van €20). Deze cursusprijs is exclusief koffie en thee, waarvoor we de deelnemers verwijzen naar restaurant Geweldig! op de begane grond van het St. Elisabeth.
De cursusbijdrage kan na de eerste bijeenkomst overgemaakt worden op rekening NL35 ABNA 0592 8688 77 van de Stichting Rozenkruis te Haarlem. Bij de eerste bijeenkomst kan de cursusmap worden aangeschaft; deze wordt verrekend met de docent (€20).