Inspiratie

Wat is voor jou de grootsheid van de geest?

"Het eerste wat in mij opkomt is haar vrijheid en onbegrensdheid"

Dianne Sommers

Wat is voor jou de grootsheid van de geest?

"Investeren in nieuwe dromen, dat is ons nieuwe kapitaal"

Daan Roosengaarde

Wat is voor jou de grootsheid van de geest?

"De geest is oneindig, want ze is de geest van de oneindige substantie"

Miriam van Reijen

Wat is voor jou de grootsheid van de geest?

"De geest schept de hersenen waarmee wij de grootsheid van het universum kunnen bevatten"

Arie Bos

Alles is zichtbaar voor wie geest heeft. Wie met zijn geest over zichzelf nadenkt, kent zichzelf, en wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is in de mens.

Hermes Trismegistus

De mensen moeten onderwezen worden in het geestelijke, omdat zij zelf met hun beste deel geest zijn, opdat zij niet met zichzelf onbekend zijn. Omdat wij echter in een lichaam wonen en zolang wij hier zijn door stoffelijke zaken in stand gehouden worden, mogen ook die, voor ons gebruik hier bestemde zaken niet onbekend zijn, opdat niets, omdat wij het gebruik ervan niet kennen, zijn doel voor ons mist, of ons schaadt omdat wij het slecht kennen of misbruiken.

Comenius, Via Lucis

De weg van het licht, onderzocht en nog te onderzoeken, dat is een beredeneerde onderzoeking naar de manieren waarop het verstandelijk Licht van de geest, de wijsheid, nu eindelijk kort voor 's werelds avondschemer over alle volkeren en gezindten der gehele mensheid voorspoedig kan worden verspreid.

Gomenius, Via Lucis

'Ik was gegerepen door het fenomeen dat echte genezing mogelijk was. Daarbij zijn de basisprincipes van de homeopathie gewoon heel mooi. Het similimum (genezende homeopathische geneesmiddel) maakt het organisme bewust van waar z'n onevenwichtigheid zit. En dat gaat ie zelf corrigeren, waardoor het zelfherstellend vermogen tot uitdrukking komt. En dat heeft weer tot gevolg dat je moet aannemen dat er een bewustzijn is. In de reguliere geneeskunde hebben ze eigenlijk geen enkele wet die gaat over het leven zelf. Dat is dat machinedenken. Dat doet mensen tekort. Die scheiding tussen lichaam en geest in onze cultuur bestond vroeger niet - tweeduizend jaar terug was het voor iedereen duidelijk dat alles bezield was. Wij hebben de ziel eruit gehaald, terwijl iedereen weet wat zijn ziel is, want iedereen voelt en denkt. Het is een waanvoorstelling van onze cultuur dat er geen ziel is.'

Jan Scholten

Het gezang van de sferen in hun rondgaan, is wat men zingt met de luit en stem. Aangezien we allemaal van Adam afstammen, hebben we deze melodieën in het Paradijs gehoord. Hoewel de aarde en het water een sluier over ons hebben getrokken, kunnen we toch een kleine herinnering aan dit hemelse gezang horen. We zijn toch bedekt door de dikke sluiers van aarde, hoe kunnen de melodie en het gedans van de Sferen ons bereiken?

Rumi

Astronaut André Kuipers besefte in de ruimte hoe kwetsbaar de aarde is en hoe betoverend mooi: 'Op een gegeven moment vloog ik 's nachts boven de Alpen. Het was helder waardoor ik een waanzinnig uitzicht had. Ik zag de lichtjes van de steden Dublin en Oslo recht voor me, links Zuid-Spanje en Marokko en rechts Caïro. Door alleen maar met mijn hoofd te draaien, kon ik heel europa zien. Het was alsof ik over een zwart fluwelen tapijt met gouden stiksels vloog.'

André Kuipers

Pagina's