Over Ons

Het gnostiek-hermetische platform van Stichting Rozenkruis biedt in haar activiteiten steeds nieuwe gelegenheden om het Licht en de diepgang van het denken te onderzoeken, te proeven, te ervaren. Stichting Rozenkruis wil een podium bieden aan mensen die op enigerlei wijze trachten het bewustzijn en het hart van de mens te verheffen en op zoek zijn naar het Licht van het Ene, in de mens en in de hele schepping: denkers, schrijvers, kunstenaars, musici, wetenschappers en anderen op zoek naar de schoonheid van het vrije denken.

Zelf gaan we uit van een gnostieke en hermetische levensvisie.

Gnostiek omdat we denken dat al het weten ín de mens te vinden is.

Hermetisch omdat mens, wereld en kosmos onafscheidelijk zijn en voortdurend transformeren van stof naar ziel naar geest. 

Geest als het Licht dat alles levend maakt.

In onze activiteiten bieden we steeds nieuwe gelegenheden om het Licht en de diepgang in hart en denken te onderzoeken, te proeven, te ervaren. 

Bestuur: Marcel Schoone (penningmeester) – Arwen Gerrits – Hannie te Grotenhuis (voorzitter) - Lidewij Meeter 

We zijn sinds 2012 als Stichting Rozenkruis actief.