Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid - De weg van de gnosis

Datum: 
donderdag, september 30, 2021 tot donderdag, maart 10, 2022
Locatie: 
Torenkamer St. Elisabeth
Geweldigershoek 39
7201 NC Zutphen
Nederland
Prijs: 
€180.00
Tijd: 
13:30 - 15:30
Docent(en): 
Johan van der Cammen en Gerard Olsthoorn

 

Sinds het beschikbaar komen, eind vorige eeuw, van de vertalingen van de Nag Hammadi geschriften, waaronder de evangeliën van Thomas, van Filippus en van de Waarheid, mogen publicaties over de gnosis - de kennis van het hart - zich verheugen in een levendige belangstelling. Maar de bibliotheek van Nag Hammadi is zeker niet onze enige bewaard gebleven bron van gnostieke wijsheid. Vanaf Socrates tot op de huidige dag zijn er steeds mensen geweest die werden geïnspireerd door de gnosis en ervan getuigden.
Een aantal hiervan worden dit cursusjaar behandeld. Daarvoor is een selectie uit de achttiendelige cursus "Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid - De weg van de gnosis" volgens onderstaand rooster. De Romeinse cijfers verwijzen naar de hoofdstukken. Als lesmateriaal is de complete achttiendelige cursus beschikbaar. De cursusmap à € 20 wordt apart afgerekend met de docent.
De cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum. Er is geen voorkennis vereist.
Voor meer informatie over het Lectorium Rosicrucianum zie rozenkruis.nl

Bekijk hier de trailer voor deze cursus.


Lesonderwerpen per week

 • 30/9      I    Inleiding: algemene kenmerken van de gnostiek
 • 14/10    II + III  De Griekse filosofen vóór Socrates: Pythagoras, Herakleitos. De Griekse denkers Socrates, Plato en Aristoteles
 • 28/10    IV    De oorsprong van de gnosis: de christelijke gnosis, de joodse gnosis en de hermetische gnosis
 • 11/11    VI    Mani
 • 25/11    VIII   Het Keltische Christendom in Ierland. Pelagius en Augustinus
 • 9/12      IX    Denken en Mystiek in de Middeleeuwen I. Voorbereidende stromingen en bepalende invloeden. De vertroosting van de filosofie van Boëthius
 • 23/12    X, XI   Denken en Mystiek in de Middeleeuwen II, De mystieken: overgang naar de moderne tijd. Suso en Tauler
 • Kerstvakantie
 • 13/1     XII    Renaissance: Synthese gnostiek christendom en klassieke wijsbegeerte. Paracelsus
 • 27/1     XIV + XV   De Klassieke Rozenkruisers I: De grondslag van het gnostieke bewustzijn. De Klassieke Rozenkruisers II: het tijdsbeeld
 • 10/2     XVI    Rede of Innerlijke Oriëntering? Immanuel Kant
 • 24/2     XVII    Gnostiek bewustzijn. Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Max Heindel
 • 10/3     XVIII    De Aquariusmens. Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri

Inschrijven:

Gezien de nog van kracht zijnde overheidsmaatregelen inzake Corona kunnen voorlopig niet meer dan 15 cursisten worden ingeschreven.

Inschrijven rechtstreeks bij de docent, Johan van der Cammen via jcjmvandercammen@gmail.com

De prijs van de cursus bedraagt € 180,00 voor 12 bijeenkomsten van 2 uur. Deze cursusprijs is exclusief koffie en thee, waarvoor we de deelnemers verwijzen naar het restaurant Geweldig! op de begane grond van het St. Elisabeth. Zelf consumpties meebrengen is volgens de Algemene Voorwaarden Zaalhuur niet toegestaan. Het verschuldigde cursusgeld kan na de eerste les, als de cursus inderdaad voldoet aan de verwachtingen, overgemaakt worden op IBAN NL35 ABNA 0592 8688 77 van de Stichting Rozenkruis te Haarlem.