Word vriend van Stichting Rozenkruis

Stichting Rozenkruis organiseert activiteiten rond thema’s en mensen waarin ervaring en kennis wordt gedeeld. Door uitwisseling en verdieping ontstaat inzicht, licht, in de eigen situatie, de relatie met de wereld, de mensen en de natuur, onze verhouding tot de kosmos, tot de Ene of het alleen Goede.

Activiteiten die uitgaan van het hart, de mens, de schoonheid en het vrije denken.

Het aanbod is divers maar vooral ook de onderwerpen en sprekers.

Muziek en kunst zien wij als belangrijk onderdeel van een symposium evenals de locatie en de symposiumbundels die wij uitgeven.

Voor de Stichting Rozenkruis is het organiseren van activiteiten niet alleen een uitdaging in kwalitatief opzicht, maar is dit ook een financiële uitdaging.

Als u de Stichting Rozenkruis met een financiële gift wilt ondersteunen, dan kan dat door 'vriend van Stichting Rozenkruis' te worden.
U blijft op de hoogte maar helpt ons vooral om op deze manier de Stichting Rozenkruis en haar activiteiten te organiseren.

Hoe wordt u 'vriend van Stichting Rozenkruis'?
Maak een bedrag over op bankrekening NL35ABNA0592868877 t.n.v. Stichting Rozenkruis in Haarlem, en vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens.

Voor meer info zie ANBI